27. januar 2015

Forældre har taget godt imod skolereform

Forældrene er generelt tilfredse med de første måneder med folkeskolereformen. Specielt tidligere fremmedsprog og mere dansk, matematik og bevægelse går rent ind hos forældrene. Det viser ny undersøgelse, som offentliggøres i KL’s nyhedsbrev Momentum i dag.

Forældrene har taget godt imod folkeskolereformens mange nye tiltag. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført for Momentum, KL’s nyhedsbrev, i sidste halvdel af december blandt 1.190 forældre.

Forældrene er blevet spurgt, hvordan de oplever, at de konkrete ændringer fungerer på deres barns skole. Og på næsten alle områder er der flere positive end negative forældre. Eksempelvis mener henholdsvis 65 procent, at det fungerer godt at have indført fremmedsprog tidligere, mens kun seks procent har dårlige erfaringer. 57 procent er også glade for de flere timer i dansk og matematik, mens kun otte procent er negative. Også nyskabelsen med 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit hver dag fungerer godt. Her er 50 procent af forældrene positive, mens 22 procent er negative.

I den modsatte ende er det især reformens tanker om den ”åbne skole”, hvor der skal samarbejdes mere med virksomheder og foreninger, som forældrene foreløbig ikke har de bedste, praktiske erfaringer med. 23 procent mener, at det fungerer godt, mens lige så mange mener, at det fungerer dårligt. Og 21 procent har ikke oplevet nogen ændring.

Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre, genkender den overordnede tilfredshed med folkeskolereformens ændringer.

"Forældrene er generelt godt tilfredse med deres barns skole, og hvordan mange af tiltagene i folkeskolereformen er ført ud i livet. Tidligere fremmedsprog, flere timer og flere valgfag til de ældste er jo gået nemt og smertefrit, ligesom man generelt er glade for arbejdet med at indføre 45 minutters motion og bevægelse om dagen. Så alt i alt er der opbakning til elementerne i reformen, selv om der selvfølgelig er plads til forbedringer, og nogle ting endnu ikke fungerer efter hensigten," siger Mette With Hagensen.

Også forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College og Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, mener, at Momentum-undersøgelsen dokumenterer, at skolereformen har fået en fornuftig start i forhold til forældrene. Derimod er Danmarks Lærerforening mere skeptisk. Læs hele Momentum-artiklen her.

Du kan også læse en reaktion på undersøgelsen fra Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, her.