19. januar 2015

Flygtninges kompetencer skal i fokus

Flygtninge og indvandreres kompetencer skal i langt højere grad afdækkes, så andelen af ikke vestlige indvandrere i praktik, løntilskud og nyttejob øges, lyder det fra KL.

”Vi skal blive bedre til at få virksomheder til at se de kompetencer, som flygtninge og indvandrere har.”

Sådan lyder meldingen fra kontorchef Niels Arendt Nielsen, KL’s kontor for Arbejdsmarkeds og Erhverv, efter at Morgenavisen Jyllands-Posten i dag fortæller, at en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at ikke vestlige indvandrere sjældnere kommer i de virksomhedsrettede tilbud, som praktik, løntilskud og nyttejob, end danskere i samme situation.

Ifølge tallene fra Beskæftigelsesministeriet har mindre end hver tredje - 31,7 pct. - af de jobparate kontanthjælpsmodtagere fra ikkevestlige lande været i virksomhedspraktik, løntilskud eller nyttejob inden for en periode på 12 uger fra undersøgelsestidspunktet, der er uge 20 i 2014.

Til sammenligning er det 40,9 pct. af de øvrige jobparate kontanthjælpsmodtagere - dvs. personer med dansk baggrund og indvandrere fra vestlige lande - der har været omfattet af et virksomhedsrettet tilbud.

KL efterlyser i den forbindelse, at virksomhederne bliver bedre til at se på de kompetencer, som flygtninge og indvandrere har med sig.

”Det er så afgørende, at vi får vores flygtninge og indvandrere ud i samfundet. Derfor har KL for nylig indgået en fælles forståelse med regeringen om, at nytilkomne flygtninge og familiesammenførte hurtigere end i dag skal have vurderet deres medbragte kvalifikationer og kompetencer. På den måde skulle vi gerne hurtigere få dem i gang med en beskæftigelsesindsats, og dermed også få flere af dem ud i de virksomhedsrettede tilbud,” forklarer Niels Arendt Nielsen.

Socialrådgivernes formand Majbrit Berlau siger til Jyllands-Posten, at årsagen til forskellene på jobparate indvandrere og danskere også skal findes i, at indvandrergruppen ofte har mangelfulde sproglige kvalifikationer, hvilket kan gøre det svært for virksomhederne at tage imod dem.

KL deler den betragtning, og mener, at virksomhederne netop kan være en stor hjælp i den sammenhæng.

”I dag afholder mange virksomheder sig fra at tilbyde et virksomhedsrettet tilbud, fordi sproget hos den ledige endnu ikke er i top. Det er naturligt. Men det er afgørende at være opmærksom på, at sprog netop udvikler sig, når det bliver brugt. Så her spiller virksomhederne en meget væsentlig rolle, fordi det at komme ud på en dansk arbejdsplads og få kolleger netop kan være med til at forbedre sproget hos den enkelte,” siger Niels Arendt Nielsen.