13. januar 2015

Flere med psykisk lidelse skal i arbejde

Kun 28 procent af danskerne med en psykisk lidelse er i arbejde eller under uddannelse, mens det gælder 79 procent af hele befolkningen, viser en ny omfattende analyse. Forsker mener, at langt flere med psykiske problemer bør kunne fungere i et job. Sundhedsminister og kommuner er enige og vil styrke indsatsen for at få psykisk syge i job.

Kun 28 procent af de danskere mellem 18 og 65 år, som var i kontakt med et psykiatrisk sygehus i 2013, var i beskæftigelse eller under uddannelse i hovedparten af året. For befolkningen generelt var andelen næsten tre gange så høj (79 procent). Det viser den nye og hidtil mest omfattende undersøgelse af psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet, som KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har gennemført i fællesskab.

Her kan man desuden se, at 29 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013, var på førtidspension, og 25 procent var ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Derudover var ni procent på sygedagpenge og ni procent på diverse andre offentlige ordninger som eksempelvis dagpenge, fleksjob og efterløn.

Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, mener, at langt flere med en psykisk sygdom burde kunne finde en plads på arbejdsmarkedet, da en psykisk lidelse ikke behøver være ensbetydende med en livstidsdom.

”I en international sammenligning har Danmark en lille andel af personer med psykisk sygdom, der er i arbejde. Selvfølgelig er der nogen, hvor hverken samfundet eller den enkelte har gavn af, at vi presser dem ud på arbejde, og de bør få en førtidspension. Men det er en meget minimal gruppe,” siger Lene Falgaard Eplov.

Psykisk syge må ikke opgives

Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aarhus Kommune, vil derfor også gerne gøre op med tidligere tiders tendens til måske lidt for hurtigt at tildele en førtidspension.

”Vi må ikke på forhånd give op i forhold til at hjælpe personer med psykiske lidelser ind på arbejdsmarkedet. Heller ikke selv om det er en svær opgave og kræver en stor indsats. Selvfølgelig kan det vise sig, at førtidspension er nødvendigt, men mange vil gerne i arbejde, så hvis der er håb om, at det kan lade sig gøre, skal vi arbejde hårdt for, at det sker,” siger Jacob Bundsgaard.

Der er dog ifølge overlæge i psykiatri Lene Falgaard Eplov en række barrierer, der skal overvindes, før man kan tale om ligeværdighed for personer med psykiske lidelser. Man skal overvinde den frygt og usikkerhed der ofte er hos kolleger og arbejdsgivere i forhold til psykiske lidelser, ligesom det kræver en stor indsats over for den enkelte person at få det til at ske.

”Det er jo en sygdom, der skal tages højde for. Det er ikke for sjov, man er indlagt eller tager medicin. En 19-årig, der får en skizofrenilidelse og derved får et hul på cv’et på tre år, står jo efterfølgende dårligt i konkurrencen med andre unge, ligesom en 40-årig, der går ned med en depression og får en lang sygemeldingsperiode, ikke altid møder forståelse for, at han med noget hjælp kan komme tilbage på arbejdet,” siger Lene Falgaard Eplov.

Sundhedsminister Nick Hækkerup er helt enig i, at selve indsatsen med at få personer med psykiske lidelser i arbejde også skal optimeres.

”Vi skal eksempelvis være bedre til at skabe sammenhæng i den indsats, som jobcentre, de praktiserende læger og psykiatrien gør for mennesker med psykiske lidelser, så de får bedre muligheder for at komme i arbejde. Og så skal vi være bedre til at gribe tidligere ind, så der ikke går år, hvor disse mennesker bliver holdt uden for arbejdsmarkedet unødigt for måske til sidst at komme på førtidspension,” siger Nick Hækkerup.

Læse mere om undersøgelsens resultater og hvordan man bedst arbejder med at få personer med en psykisk lidelse i arbejde i Momentums artikel.