07. januar 2015

Effektiviseringer og budgetreduktioner som mulighed for omprioritering

Hvis man som kommune vil lave sunde og nye prioriteringer, er det nødvendigt konstant at have fokus på, om I bruger kommunens penge på den rigtige måde, og det er nødvendigt at skaffe midler til nye indsatser og nye udfordringer.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan I som kommune reelt har mulighed for at få det nødvendige overblik over økonomi og opgaver i jeres kommune, og hvordan der kan skabes rum og mulighed for nye politiske og organisatoriske prioriteringer.

Mange kommuner har været gennem store budgetreduktioner de seneste år, men med udsigt til lav økonomisk vækst i de kommende år vil der fortsat være brug for, at kommunalbestyrelsen hele tiden er opmærksom på, hvor der eventuelt kan produceres billigere og bedre.

KLK tilbyder at lave en tværgående undersøgelse af kommunens serviceområder, administration, personaleforhold, digitalisering mv. for at finde områder, hvor det er muligt at effektivisere produktion og organisering af kommunen og dermed forbedre kommunens økonomi. Undersøgelsen kan tilrettelægges med inddragelse af kommunens egne chefer og medarbejdere med henblik på fremadrettet læring i kommunen med udvikling og effektivisering. Undersøgelsen vil under alle omstændigheder indeholde konkrete vurdereringer af de lokale muligheder og forhold i kommunen.

Vi har stor erfaring med analyser af kommuners økonomi og budgetter med henblik på at identificere muligheder for effektiviseringer, besparelser og forbedret styring. Alt sammen for at give kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere de sparsomme økonomiske ressourcer.

Vi har solid viden inden for alle de store serviceområder om, hvordan opgaveløsningen kan tilrettelægges, så man får mest ud af den tildelte økonomi. Vi har samtidig fokus på, at politikerne kan gennemskue, hvad borgerne får for pengene, og at der ikke sker automatiske serviceglidninger, som ikke er politisk besluttet.

Inden for de store serviceområder kan der nemlig gemme sig store muligheder for effektivisering og bedre styring, som kan give enten bedre service til borgerne for de samme penge eller den samme service som nu for færre penge.

Vi har samlet viden og erfaring til at skabe det overblik over budgettet, man har brug for, så du og dine kolleger i kommunen kan få det bedste grundlag for prioriteringer af det kommende års budget.

Med KLK får I bl.a.:

  • Identificeret effektiviseringspotentialer og prioriteringsmuligheder på tværs af kommunens serviceområder
  • Dybdegående analyser af styring og effektiviseringsmuligheder på de enkelte serviceområder
  • Mulighed for at skabe et økonomisk råderum til brug for den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

Tag kontakt til chefkonsulent Peter Bogh på peb@kl.dk, tlf. 21 34 44 45 eller chefkonsulent Søren Sønderby på sby@kl.dk, tlf. 30 50 53 33 for yderligere information og aftale om samarbejde