30. januar 2015

Digital Post - Nyt Hotline-nummer for myndigheder. Telefon 4115 1459

I foråret 2014 stillede Digitaliseringsstyrelsen en hotline til rådighed for myndigheder. Hotlinen forsætter – nu bare med nyt telefonnummer.

 

I foråret 2014 stillede Digitaliseringsstyrelsen en myndighedshotline til rådighed til særlige medarbejdere i myndighederne, der havde brug for at kunne kontakte Digitaliseringsstyrelsen med spørgsmål til Digital Post, de ikke kunne finde svar på online.

Telefonhotlinen forsætter med at være en mulighed for myndighederne – også efter Digital Posts blev gjort obligatorisk for alle ikke-fritagne borgere d. 1. november. Nu bare med nyt telefonnummer 4115 1459

Det gamle nummer lukkes fra mandag d. 2. februar. 2015

Denne hotline anvendes som sidste udvej, efter man har søgt svar internt og i det eksisterende vejledningsmateriale på borger.dk, herunder FAQ’en. Opkald kan som udgangspunkt alene ske af projekt- eller teamleder el.lign.

Telefonhotlines åbningstid er:

Mandag-torsdag: 9.00-16.00

Fredag:                  9.00-15.30

 

Hvis du vil vide mere

Den digitale FAQ for frontmedarbejdere, hvor svar på spørgsmål nemt kan fremsøges, og hvor frontmedarbejdere digitalt kan stille nye spørgsmål – kan findes på http://postfaq.borger.dk/

Hvis du vil vide mere:

Kontaktperson i KL

Kontaktperson i KL: Anders Lillienfryd Holte, alh@kl.dk, Tlf.: 33 70 32 37 eller Helene Koutso, heku@kl.dk, tlf: 33 70 37 62