29. januar 2015

Debatindlæg: Et sammenhængende Danmark er en fælles opgave

Hvis der skal skabes vækst og udvikling i Danmark, skal der investeres i infrastrukturen. De store anlægsprojekter viser vejen, men der skal også være fokus på en forbedret infrastruktur omkring de mindre byer, skriver Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Af Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

Hvis vi skal lykkes med at få vækst og udvikling og sikre et Danmark i balance, er det afgørende, at vi får en veludbygget og effektiv infrastruktur. Derfor er det en vigtig og fælles opgave for både stat, regioner og kommuner løbende at fokusere på og prioritere de vigtigste investeringer i infrastruktur og ikke mindst sammenhængen med den lokale infrastruktur.

I forhold til mange andre tilsvarende lande har Danmark en fordel, når det kommer til infrastruktur, fordi vi er et lille land. At binde byerne sammen i Norge og Sverige er eksempelvis en helt anden og større opgave. 

Og der er også allerede truffet gode beslutninger om investeringer i infrastrukturen herhjemme. Eksempelvis har Togfonden DK besluttet at indføre timemodellen, der betyder, at det om få år kun tager en time at køre i tog fra eksempelvis Aarhus til Odense og fra Esbjerg til Odense. Derudover er der bygget broer og motorveje, der gør en mærkbar forskel.

Disse investeringer binder vores land sammen på tværs og åbner døre til udlandet. Mange nye tiltag og projekter er til diskussion og her gælder det om at sikre, at hele landet tilgodeses.

De store projekter viser vejen – men de virker kun, hvis vi også fokuserer på det nære. For mange borgere og virksomheder er det nemlig lige så vigtigt at kunne komme det ”sidste stykke”, eksempelvis til og fra arbejde, få udbragt varer, komme til skole samt komme frem til motorvej og den lokale station. Populært sagt The last mile.

Vi skal derfor sammentænke de mange enkeltdele af trafiksystemet og anlægge et helhedssyn. Det kræver et tæt samspil og koordinering mellem de mange aktører.

Dele af Danmark ligger tidsmæssigt langt fra vækstcentrene og større byer.  Så for at vi kan få et mere sammenhængende Danmark, er det essentielt, at vi tænker tid, tilgængelighed, pålidelighed, komfort og mulighed for at arbejde undervejs, ind, når det gælder infrastruktur. Samtidig må vi erkende, at store dele af transporten for dem, der bor langt fra byerne, foregår i egen bil, og at der bør findes fleksible løsninger til at understøtte dem, der ikke har egen bil.

Den lokale infrastruktur er med til at bestemme, hvor langt man kan rejse til sit job, og dermed også hvor mange job man kan nå fra bopælen inden for en rimelig transporttid.

Derfor er gode offentlige transportmuligheder med hyppige afgange og et veludbygget vejnet med til at øge mulighederne for såvel arbejdstager som arbejdsgiver og øge mobiliteten på tværs af kommunegrænser. Desuden skal infrastrukturen understøtte nem adgang til uddannelsessteder, kulturcentre, turistdestinationer med videre.

Den lokale indsats i kommunerne skal ses som en væsentlig del af de samlede investeringer og som en del af den samlede udvikling af Danmark. Og mit ønske er, at vi i højere grad lykkes med at binde Danmark endnu bedre sammen.

***

Debatindlægget er bragt på Altinget Transport den 29. januar 2014