16. januar 2015

Borgmestre for trafikal ligestilling

Borgmestrene fra Bornholm, Læsø, Fanø, Samsø og Ærø drog i sidste uge til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at kæmpe for trafikal ligestilling til og fra deres øer.

Færgetransporten til de små øer og ø-kommunerne er af afgørende betydning for at bevare levende helårssamfund på øerne.

Derfor tog borgmestrene fra Bornholm, Læsø, Fanø, Samsø og Ærø torsdag til København for at argumentere for, at deres kommuner skal have samme muligheder som øvrige kommuner. Det kan ske ved, at færgerne til og fra øerne skal koste det samme for passagererne, som hvis de var kørt en tilsvarende strækning på landevejen – det såkaldte landevejsprincip.

Landevejsprincippet vil betyde en betydelig nedsættelse af færgetaksterne for især turister med bil og kan derfor medføre øget turisme på øerne.

I 2013 udarbejdede Ærø, Læsø og Samsø kommunerapporten ”Betalingsringen. Ærø, Læsø og Samsø” om mulig indførelse af landevejsprincippet for person- og køretøjsoverførsel med færgerne.

Investering i arbejdspladser

Pointen har givet genklang i Folketinget, som med en enig folketingsvedtagelse opfordrede regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udrede, hvordan det bedst kan sikres, at danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer.

Borgmestrene forklarede på torsdagens møde arbejdsgruppen den politiske baggrund og motivation for arbejdet.

”Færgeselskaberne skal ikke tjene en krone ekstra på et øget tilskud, men tilskuddet til lave takster skal ses som en investering i at fastholde øernes arbejdspladser,” lød budskabet fra Læsøs borgmester Tobias Birch Johansen (V).

Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S) understregede:

”Lave takster vil kunne udvide turistsæsonen på øerne og dermed give et bæredygtigt levegrundlag for flere mennesker, som ellers kun har job få måneder om året.”

Arbejdsgruppen skal:

  • Analysere, om det såkaldte landevejsprincip kan indføres, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje
  • Forholde sig til, om fastboende på ikke-brofaste ø-kommuner kan opnå ligestilling med 27 danske småøer, der siden 2001 har haft gratis personbefordring
  • Udarbejde overslag over de forventede udgifter og se på mulige finansieringsmodeller

Beskrivelsen af mulige finansieringsmodeller skal også omfatte overvejelser om implementering. Arbejdet skal være færdigt den 1. marts 2015 og vil så indgå i den videre politiske proces.