19. januar 2015

Ældrehjælp går overvejende til praktisk hjælp og personlig pleje

Regeringens milliard til ældreområdet i 2015 er netop blevet fordelt til landets kommuner. Og fordelingen af midlerne viser, at kommunerne overvejende vil bruge midlerne til praktisk hjælp og personlig pleje.

Regeringen har netop fordelt sin milliard kroner til ældreområdet blandt kommunerne.

Kommunerne har ansøgt om midlerne, og fordelingen viser, at 37 pct. af midlerne vil blive brugt på praktisk hjælp og personlig pleje. Lige i hælene vil 32 pct. af midlerne blive brugt på bedre forhold for de svageste ældre, og endelig vil 29 pct. gå til en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. De resterende 2 pct. vil gå til ”andre” initiativer.

Socialministeriet oplyser, at Favrskov Kommune fx vil lave aflastningspladser for demente for at aflaste de pårørende. Og Ballerup Kommune ønsker med deres midler at skabe mere liv i plejecentrenes caféer med træning og fællesspisning.

Ros til kommunerne

”Vi skylder vores gamle, der har knoklet hele livet for det her samfund at få en rigtig god alderdom. Og her er en god og værdig ældrepleje jo helt central. Derfor er jeg glad for, at vi igen i år kan give en milliard kroner til at gøre ældreplejen bedre. Samtidig vil jeg gerne rose kommunerne for at have søgt bredt, så pengene komme alle typer ældre til gode,” siger socialminister Manu Sareen.

Ældremilliarden blev afsat af regeringen og de andre finanslovspartier første gang på finansloven for 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter, hvor mange indbyggere kommunen har over 65 år.