27. januar 2015

33.700 praktikpladser venter i virksomhederne

Der er et potentiale på mere end 33.700 praktikpladser i danske virksomheder, viser ny rapport. Samtidig konkluderer rapporten, at der er store forskelle på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få elever i praktik hos en virksomhed.

Virksomhederne i Danmark burde kunne oprette omkring 33.700 ekstra praktikpladser, hvis man ser på, hvordan de nuværende praktikpladser er fordelt og sammenholder det med en række faktorer som størrelse, økonomi, antal faglærte ansatte og branche med videre.

Det konkluderer en ny analyse, som Deloitte har foretaget for Undervisningsministeriet, DA og LO.

Det er særligt inden for branchen Handel og transport, at der er et stort praktikpladspotentiale. Her vurderer rapporten, at virksomhederne kunne ansætte godt 13.000 flere elever eller cirka 40 procent af det samlede potentiale.

Potentialet er også stort inden for brancherne Industri med videre og Offentlig administration. I de to brancher skønnes det, at virksomhederne kunne ansætte henholdsvis knap 4.400 og knap 4.000 flere elever.

Det er særligt i Region Hovedstaden, at der skønnes at være et forholdsvis stort potentiale for pladser.

”Nu, hvor den danske økonomi er på vej ud af krisen, bør virksomhederne tage flere elever i praktik, så vi har dygtige faglærte i fremtiden. For at udnytte praktikpladspotentialet er det vigtigt, at vi handler nu sammen med arbejdsmarkedets parter, som har et klart medansvar for, at der er praktikpladser nok. Derfor inviterer jeg snarest arbejdsmarkedets parter til drøftelser af praktikpladssituationen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Rapporten ser også på, hvilke erhvervsskoler der er gode til at få deres elever i praktik. Og her er konklusionen, at der er store forskelle.

På nogle institutioner kommer over 90 procent af eleverne i praktik hos en virksomhed, mens det på andre skoler er helt ned til kun en femtedel af eleverne, som kommer i praktik.