09. februar 2015

Udflytning fra land til by er taget til i styrke

Landspolitikerne bliver nødt til at arbejde hen imod, at der i højere grad skabes lige muligheder for borgerne i hele landet, mener KL’s formand.

”Hvis denne udvikling fortsætter, ender vi i en negativ spiral, hvor man til sidst skal sidde og diskutere, hvilke områder vi skal lukke ned i år”.

Det siger KL’s formand Martin Damm (V) i en kommentar til nye opgørelser fra Eurostat og Danmarks Statistik, som Jyllands-Posten søndag omtalte. De viser, at indbyggertallet i byer med mindst 20.000 personer er steget med 7,6 procent siden 2009, mens befolkningen i landdistrikterne er faldet med 5,2 procent.

I de tætbefolkede storbyområder er tilvæksten så stor, at Danmark er et af de lande i EU, som forholdsmæssigt har oplevet den største bevægelse fra land til by, skriver avisen.

”Udviklingen kommer jo ikke ligefrem bag på nogen, men der er simpelthen sket for lidt fra centralt hold for at dæmme op for det”, siger Martin Damm til Ritzau og fortsætter:

”Der er nogle strukturelle ting, vi skal gøre noget ved, og vi bliver nødt til at arbejde hen imod, at der i højere grad skabes lige muligheder for borgerne i hele landet”, siger han.

Nødvendigt med en bedre infrastruktur

Han peger især på nødvendigheden af at få skabt en bedre infrastruktur mellem landsdelene. Både når det gælder digitalisering og transport.

”Det skal være lettere at komme ind til de større byer, hvad enten det er med bus eller tog eller i egen bil. Og det dur altså ikke, at folk ikke kan gå på nettet eller tale i mobiltelefon, når de kommer lidt ud på landet i Danmark”, siger Martin Damm til avisen.

Minister anerkender en særlig udfordring

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) siger til Jyllands-Posten, at skævheden mellem land og by er en udfordring, som regeringen er fuldt bevidst om.

Han henviser til, at regeringen afsætter omkring een milliard kroner til tiloversblevne bygninger og vil bruge 25 milliarder kroner på at binde landet bedre sammen samt investere i en Femernforbindelse og en Storstrømsbro på Lolland-Falster.

”Men jeg anerkender, at der er en særlig udfordring i nogle af vores yderområder, og dem skal vi se på, hvordan vi kan komme videre med”, siger han.