17. februar 2015

Skolelederne er tilfredse med forlig på lærerområdet

Skoleledernes formand udtrykker tilfredshed med den overenskomstaftale, som KL har indgået med Lærernes Centralorganisation og håber, at den kan være med til at sikre ro som skolen.

”En god dag for folkeskolen”.

Med disse ord indleder Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal vurderingen af det overenskomstforlig, som KL og Lærernes Centralorganisation (LC) indgik søndag aften. Han hæfter sig specielt ved at der nu ser ud til at kunne blive ro om folkeskolen og implementeringen af folkeskolereformen.

”Vi har brug for, at alle har ansvar for, at skolen lykkes, og en aftale mellem KL og LC er vigtig for at skabe ro på arbejdspladsen. Så lægger jeg vægt på, at kommunalbestyrelserne har et medansvar, og at der er kommet fleksibilitet og prioritering i opgaverne – så hvis man lokalt mener, det er vigtigt, har man altså muligheden nu for at aftale puljer til særlige opgaver,”, siger formanden.

KL og LC er med overenskomstforliget enige om, at samarbejde om at understøtte udviklingen i folkeskolen. Overenskomstfornyelsen omfatter derfor en fælles forståelse, der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres opgave.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    KL indgår forlig med Lærernes Centralorganisation