03. februar 2015

Revideret dagsorden til TKU-møde den 6. februar 2015

Revideret dagsorden og bilag til møde i Teknikerkontaktudvalget den 6. februar 2015

Revideret dagsorden samt bilag til brug for KL’s Teknikerkontaktudvalgsmøde den 6. februar 2015 i mødelokale S-02 i KL-huset. Ved en beklagelig fejl var en del sager ikke medtaget i det tidligere udsendte.

Bemærk at der er et lukket punkt på dagsordenen. Såfremt I sender dagsordenen videre til andre, vil vi derfor bede jer om at begrænse dette og i øvrigt behandle sagen som en del af den lukkede dagsorden.

YDERLIGERE MATERIALE