17. februar 2015

Plan og proces for redningsberedskabet 2015

I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder som § 60 selskaber. KL vil i 2015 løbende informere kommunerne og indgå i dialog om processen med at komme på plads med de nye enheder. Dertil kommer status for processen for KL’s dialog med staten.

Sagen

Det er aftalt med regeringen, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 bered-skabsenheder. Status er, at målet nærmer sig, men den politiske proces med at finde sammen i de nye enheder er endnu ikke helt afsluttet i alle dele af landet. KL og kommunerne forventer dog at det aftalte mål på op til 20 enheder vil falde på plads snarest.Der er i 2015 en række forhold, som skal afklares, før de nye enheder kan komme endeligt på plads. Spørgsmålene er mange og komplekse og dækker forhold i relation til etablering af et kommunalt fællesskab (§60), en række beredskabsfaglige spørgsmål, juridiske og økonomiske spørgsmål samt en-delig også overenskomstmæssige forhold.

Du kan læse den fulde fremstilling i pdf-dokumentet under artiklen.

YDERLIGERE MATERIALE