19. februar 2015

Plads til forbedringer i indsats for hjemløse

Ny undersøgelse påpeger, at det halter med den helhedsorienterede indsats, men det er at gå for langt, når Rådet for Socialt Udsatte påstår, at kommunerne svigter de hjemløse på herberg, lyder det fra KL.

En ny brugerundersøgelse om livet på herberg lavet af SFI på opfordring fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at ni ud af ti beboere er tilfredse med opholdet på et herberg. Både samarbejdet med personalet og rammerne vurderes godt af beboerne.

Samtidig viser undersøgelsen, at en tredjedel af beboerne på herberg ikke har nogen kontakt til en kommunal sagsbehandler, og endnu en tredjedel vurderer kontakten som dårlig. 60 procent af beboerne har ikke modtaget social støtte, siden de boede i egen bolig. Og selvom 90 procent af brugerne ønsker sig videre i egen bolig, så er det kun 23 procent, der har en såkaldt § 141 handleplan, den plan, der skal skitsere borgerens indsats- og støttebehov i den videre færd frem mod egen bolig.

KL glæder sig over, at en så stor procentdel af beboerne oplever, at de er tilfredse med opholdet på et herberg.

"Det viser, at der gøres et stort og godt arbejde på herberger og forsorgshjem for at skabe gode rammer, og at beboerne er glade for det", siger kontorchef i KL’s Center for Social- og Sundhed, Tina Wahl.

Tina Wahl anderkender samtidig at der er plads til forbedringer: "Men at sige, at kommunerne svigter de hjemløse på herberg, som Rådet for Socialt Udsatte hævder, det er at gå for langt. Kommunerne har stort fokus på dette område, samtidig med, at vi anerkender, at det er et problem, at så få af beboerne får udarbejdet en handleplan", siger hun.

Hun tilføjer, at KL opfordrer til, at kommunerne får lavet disse handleplaner, for det er hele grundlaget for den videre indsats. Men kommunerne kan ikke stå alene med problemerne. Hun nævner manglen på billige boliger som et eksempel på, hvor svært det er.

"Vi oplever en stor mangel på billige boliger til hjemløse, som især er koncentreret omkring de store byer. Det er meget vanskelig at finde disse boliger, og det er et spørgsmål, som KL kontinuerligt rejser over for staten, senest i arbejdet omkring 2020 målene, hvor et af målene handler om at nedbringe antallet af hjemløse.", siger Tina Wahl.

Mange hjemløse har andre problemer end hjemløshed, og det er her kommunerne skal blive bedre til at udarbejde handleplaner og følge op på de mål, som handleplanen fastsætter, pointerer hun.

Undersøgelsen fra SFI består af 185 beboeres besvarelser af et spørgeskema på 11 forskellige herberger landet over, samt interviews med 15 af beboerne. Det er den første landsdækkende undersøgelse af tilfredshed blandt beboere på herberg og forsorgshjem.

Opdateret 23.02.2015 kl. 09.26