24. februar 2015

Økonomisk støtte til yderområder er ikke vejen frem

Yderområderne skal ikke have positiv særbehandling, men lige vilkår med resten af landet, siger KL's formand.

Lige vilkår fremfor særbehandling vil hjælpe yderområderne.

Sådan lyder meldingen fra KL's formand Martin Damm i en kommentar til en måling i Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor otte ud af ti danskere svarer, at yderområderne skal have økonomisk støtte til fx at opretholde skoler, uddannelsessteder og praktiserende læger.

Seniorforsker ved Københavns Universitet Hanne Tanvig siger til avisen, at hun mener, at det er et klart signal til politikerne om, at der skal gøres noget for at gøre det mere attraktivt at bo i yderområderne. 

”Man er nødt til at tage denne melding alvorligt," siger hun.

Den ansvarlige minister, Carsten Hansen (S) siger til avisen, at regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere udkantsproblemerne.

Lolland Kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen (S) er træt af snakken om hjælp til ”Udkantsdanmark” og ønsker sig en langsigtet plan på området.

"Lad nu være med alt det der snak om fattighjælp, støtte og flere penge til yderområderne. Landet er ved at knække over, så man burde skynde sig at nedsætte en urbaniseringskommission med de bedste folk i landet til at kigge på, hvad der sker, hvis det her fortsætter," siger han til Ritzau.

KL's formand Martin Damm er enig. Han mener, at der er brug for et helt andet fokus end særbehandling af yderområderne.

”Det ville være et kvantespring, hvis man begyndte med at stille landsdelene lige. Det gælder fx i forhold til mobil- og bredbåndsdækningen, som i dag halter voldsomt bagefter i yderområderne. Og det gælder også infrastrukturen, fx i forhold til togdrift. Hvis man sørgede for lige vilkår frem for særbehandling, ville vi komme langt,” siger Martin Damm. 

KL-formanden peger på, vi er nødt til at diskutere, hvordan vi vil sikre, at det er muligt at bo langt fra byerne og modtage en fornuftig offentlig service. Det tager KL bl.a. tage fat på i arbejdet med et debatoplæg kaldet ”Fælles svar på fælles udfordringer".

Martin Damm peger på, at der er mange muligheder for handling her og nu:

"KL fik ind i økonomiaftalen for 2015, at befordringsfradraget i yderområderne skulle op med henblik på netop at give tilskyndelse til at bosætte sig i yderområderne, selv om man arbejder i byen. Vi vil da heller ikke afvise andre tiltag. Fx handler det også om, at det ikke skal være en økonomisk udfordring både at bosætte sig og etablere virksomhed i nogle af de såkaldte yderområder, for det handler jo om at få skabt mest muligt vækst til gavn for hele landet," siger han og fortsætter:

”Og det handler om, at man får gjort landsbyerne attraktive, fx ved at øge mulighederne for at nedrive nedslidte bygninger.”