23. februar 2015

Nye naturråd er afgørende for naturen

KL glæder sig over, at miljøministeren har lyttet til forslaget om at etablere tværkommunale naturråd. Lokal dialog er afgørende for naturen, lyder det fra KL's Jørn Pedersen.

Regeringens Naturplan Danmark blev i sidste uge vedtaget i Folketinget med stemmer fra rød blok. Det skriver Altinget Miljø. Planen indebærer blandt andet oprettelsen af nye tværkommunale naturråd, som skal sikre lokal dialog, når der skal skabes ny natur. Naturrådene var ikke en del af det oprindelige lovforslag, men er blevet tilføjet af miljøminister Kirsten Brosbøl (S) efter pres fra blandt andre KL.

”Vi er rigtig glade for, at miljøministeren har lyttet til forslaget om at etablere tværkommunale naturråd - og på den baggrund har justeret lovforslaget. Landbrugsaktører, grønne organisationer og kommuner vil ud fra naturrådene kunne skabe nye samarbejder, der begynder ved de lokale aktører. De succesfulde samarbejder om vandrådene har vist, at den lokale dialog er helt afgørende, når der skal skabes ny natur. Det samme viser de mange nye naturparker," siger Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Større synergi

En anden væsentlig del af Naturplan Danmark er Det Grønne Danmarkskort, som primært kommer til at bestå af de arealer, som kommunerne udpeger i deres kommuneplaner hvert fjerde år. 

"Vores nye opgave består i at forbedre den udpegning, vi har arvet fra amterne. Der vil være et krav om større faglig tyngde i arealudpegningerne, og kommunerne kan også med planlægningen sikre større synergi i forhold til landdistriktsudvikling, turisme og klimasikring," siger Jørn Pedersen og fortsætter:

"Det er helt afgørende, at Naturplan Danmarks nye midler målrettes, så de anvendes bedst muligt. Men kommunernes omfattende erfaringer med store vådområde- og naturprojekter viser, at der er gode muligheder for også at udvikle løsninger for friluftsliv og vandmiljø, der gavner alle interesser."