02. februar 2015

Ny national test skal identificere ordblinde elever

En ordblindetest er godt nyt. Den giver skolerne nogle brugbare redskaber til at identificere elever med ordblindhed, siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Undervisningsministeriet kommer nu med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

Testen bygger på international anerkendt forskning på ordblindeområdet. Samtidig er den blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

”Det er vigtigt, at elever og studerende med ordblindhed får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre elever. Nu kan vi tilbyde alle skoler og institutioner et gratis testredskab, der kan give et fagligt og solidt grundlag for at hjælpe til med, at elever med ordblindhed kan få den rette vejledning og undervisning”, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Et brugbart redskab til at identificere

Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev glæder sig over, at skolerne får den nationale ordblindetest, da den vil give skolerne nogle brugbare redskaber til at identificere de elever, som er ordblinde.

"Engang troede man, at ordblinde børn var mindre begavede. I dag ved vi, at det slet ikke passer. Derfor er det vigtigt, at skolerne får identificeret de ordblinde børn, så vi de kan sætte rigtigt ind over for den enkelte elev," siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

"Kommunerne er meget optagede af at hjælpe elever, der har særlige behov hurtigt og ordentligt. Det er svært, men det er helt afgørende, at vi lykkes. På den måde passer det nye redskab rigtig godt ind i vores indsats. Samtidig giver skolereformen mulighed for at variere skoledagen mere, så skolerne kan bruge redskabet og tilrettelægge undervisningen, så vi får flere børn med."

Undervisningsministeriet afholder i den kommende tid en række informationsmøder om den nye ordblindetest i forbindelse med lanceringen af testen. Som opfølgning udsender Undervisningsministeriet et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Vejledningsmaterialet bliver offentliggjort i begyndelsen af skoleåret 2015/2016.