03. februar 2015

Ny måling bekræfter forældres opbakning til skolereformen

Forældrenes opbakning viser, at de har forståelse for den enorme forandring, som folkeskolen står midt i, siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Næsten to ud af tre forældre er positive eller overvejende positive over for skolereformen.

Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for Berlingske. Her svarer 61 procent af forældrene, at de er positive eller overvejende positive over for folkeskolereformen. Godt halvt så mange, 33 procent, er negative eller overvejende negative.

Berlingskes undersøgelse er den tredje inden for den seneste uge, som viser, at der er betydeligt flere tilfredse end utilfredse. Samtidig viser den, at forældrene er blevet mere positive siden skolereformens start.
Således har TNS Gallup tre gange spurgt forældre om deres syn på folkeskolereformen efter reformens vedtagelse i 2013. Meningsmålingerne er gennemført i juli 2013, juni 2014 og i januar 2015. Den seneste måling er den mest reformpositive af de tre, skriver Berlingske. Det er især andelen af negative forældre, der er faldet siden den seneste måling.

Forældre viser åbenhed

Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev glæder sig over den voksende opbakning, samt at andelen af negative forældre er faldende.

”Forældrene har vist en flot åbenhed og nysgerrighed over for den kæmpestore forandring, som reformen er, hvilket også har været med til at hjælpe reformen i gang. Forældrenes opbakning er afgørende for, at reformen lykkes.  Jeg synes, at både den og andre undersøgelser bekræfter, at vi er på rette vej”, siger hun.

Rektor for professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, ligger på samme linje, når han til Berlingske i dag siger, at han er overrasket over, at en så stor andel af forældrene tror på folkeskolereformen.

”Jeg tror, at forældrene slutter op om ideerne bag skolereformen og har en pragmatisk hverdagserkendelse af, at ting tager tid”, siger Stefan Hermann og fortsætter:

”Danmarks Lærerforening har måske vundet medierne, som fokuserer på konflikterne, men de har ikke vundet den fulde og hele sympati i befolkningen”, siger han.

Også kommunikationsrådgiver Per Rystrøm fra Operate konstaterer, at billedet af skolereformen er ved at blive mere nuanceret, ”fordi historier fra virkeligheden begynder at fylde mere end selve kommunikationen”, som han udtrykker det over for Berlingske.