27. februar 2015

Nationalpark er pragteksempel på fælles fodslag

KL mener, Skjoldungernes Land er et flot eksempel på, hvordan kommuner, grønne organisationer og lodsejere sammen har skabt fælles fodslag.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og forligskredsen bag nationalparkloven blev fredag enige om at give grønt lys til Sjællands første nationalpark.

Dermed er Danmarks 4. nationalpark ”Nationalpark Skjoldungernes Land”, som omfatter Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune, en realitet.

Fra KL lyder det, at Skjoldungernes Land er et flot eksempel på, hvordan kommuner, grønne organisationer og lodsejere sammen har skabt fodslag om et ambitiøst nationalt projekt.  Projektet er samtidig i fin overensstemmelse med, at kommunerne gerne vil medvirke til at implementere regeringens Naturplan Danmark på en måde, hvor der skabes lokalt og kommunalt ejerskab.

Viljen til samarbejde

Glæden er ikke mindst blandt de lokale organisationer og borgmestre, som hilser det velkomment, at mere end ti års arbejde nu har ført til et endeligt resultat.

Borgmester Mette Touborg (SF), der er formand for Skjoldungelandets nuværende bestyrelse, siger i en pressemeddelelse, at når drømmen om en nationalpark nu realiseres, skyldes det ikke mindst viljen til samarbejde, hvor alle har fundet hinanden i et fælles idégrundlag.

”Nu står vi her i dag med et fantastisk resultat. En nationalpark, som har hjemsted i Lejres mangfoldige natur, historie og storslåede landskab, med Roskildes stærke kulturhistoriske institutioner og med den smukke fjord, der fra Frederikssund binder de tre kommuner og nationalparken sammen”, siger Mette Touborg.

Miljøministeren har efter samråd med forligskredsen valgt at udpege lodsejer, fabrikant Lars Vedsmand, Lejre, som formand for den kommende Nationalparks bestyrelse.