02. februar 2015

Modul 2 på uddannelse af fremtidens medarbejder

Modul 2 på KL's uddannelse for fremtidens teknik- og miljømedarbejder er veloverstået

Myndighedsopgaver og drift i kommunerne har traditionelt fyldt meget, men nye krav om at kunne bidrage mere proaktivt til samfundets udvikling, er en væsentligt forventning til fremtidens teknik- og miljøforvaltninger. Det kræver, at paletten af kompetencer hos medarbejdere udvides og udvikles. Det satte andet modul i et KL uddannelsesforløb fokus på i den forfangne uge.

”Det jeg vil med modellen med de tre positioner er, at I skal se på noget som I har set på 1000 gange før - og så nu se noget I ikke har set før”, forklarede erhvervspsykolog Andreas Granhof Juhl.

På uddannelsen trænes medarbejderne i at forstå de forskellige roller, der er nødvendige for at levere den ydelse, som forventes af en moderne forvaltning i evig forandring. Lidt forenklet sagt kan de være myndighed og håndhæve loven. De kan bidrage med deres faglighed. Men endelig kan de også påtage sig den mere faciliterende rolle, hvor de med kendskab til loven og deres faglighed i samarbejde med borgere og virksomheder er med til at finde nye løsninger.

Og allerede her på andet ud af tre moduler fortæller medarbejderne, at deres perspektiv på opgaveløsningen er ved at ændre sig.

”I vores kommune arbejder vi i et erhvervsteam med at blive mere serviceorienterede overfor vores lokale virksomheder. Vi kunne bruge de input vi fik fra konsulentvirksomheden Is It A Bird på første modul af uddannelsen i efteråret. Vi turde kigge på hinanden og indrømme: hov vi kender vist ikke vores lokale erhvervsliv godt nok. Hvad mon deres ønsker og behov er? Det arbejder vi nu med at finde ud af – og på at komme tættere på dem”, fortalte Christina Rosenkilde-Jepsen fra Hjørring Kommune.

Også første moduls undervisning i betydningen af at være serviceorienteret havde sat sine spor hos deltagerne. Rasmus Beck Nielsen fra Varde Kommune forklarer:

”Før havde vi i forvaltningen fokus på, hvor gode vi var til at tage telefonen. På modul 1 havde vi fokus på service - og hvor serviceorienterede vi har overfor dem som henvendte sig til os. Så det handler jo ikke kun om, hvor gode vi er til at tage telefonen, men også om dem service vi kunne give den borger eller virksomhed som ringede til kommunen for hjælp. Og selvom vores svar var at vi ikke kunne hjælpe - så er vi nu mere opmærksomme på at give borgeren en god oplevelse med at tale med kommunen. I nu arbejder vi - sammen med borgeren - med at få sat ord på, hvad deres behov er og afsøge om der kan være andre løsninger end den de selv var kommet frem til”.

Uddannelsesforløbet strækker sig over tre moduler og afsluttes i marts måned. Efter den endelige evaluering vil KL sammen med KTC faggruppen for ledelse beslutte, hvilken form uddannelsen skal have fremover. KL forventer at udbyde uddannelsen igen til efteråret 2015. Læs mere om uddannelsen her: www.kl.dk/fremtidensmedarbejder.