27. februar 2015

LPNyt nr. 2015:09 - Forlig om fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område

Der er den 26. februar 2015 indgået forlig om følgende fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område; Fællesaftale om lokal løndannelse på pædagogisk område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

Fællesaftale om lokal løndannelse
Det er aftalt at forenkle tvisteløsningssystemet for lokal løndannelse på pædagogisk område, således at der fra 1. april 2015 alene er mulighed for at videreføre sager om a’conto-løn og sager, hvor der efter overenskomsten lokalt skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse, til niveau 4.

Pension og frit valg
Pensionsbidraget for overenskomstansatte pædagogiske ledere forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,38 pct. til 16,02 pct. For tjenestemandsansatte og reglementsansatte ledere forhøjes fritvalgstillægget med 0,38 pct til 1,03 pct.

Pensionsbidraget for pædagogisk personale inden for det forebyggende og dagbehandlende område forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,38 pct. til 14,97 pct.

Pensionsbidraget for pædagogisk personale i særlige stillinger forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,4 pct. til 15,40 pct. For pædagogisk personale i særlige stillinger etableres en fritvalgsordning,  hvor den ansatte kan vælge at få bidrag ud over 15 pct. udbetalt som løn.  

Projekter
I perioden gennemføres et projekt for personale indenfor det forebyggende og dagbehandlende område samt for personale i særlige stillinger med henblik på at belyse, hvordan overenskomsterne understøtter de lokale behov.

Kompetencefonden
Parterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefondene på BUPL, SL og FOA område.  

Opsigelsesbestemmelser
Opsigelsesbestemmelserne i overenskomsterne er endvidere tilpasset Lov om Offentlig Digital Post.

Grundlønsbestemmelsen i lederoverenskomsten
Parterne har præciseret bemærkningen til lederoverenskomstens § 4 i forhold til hvilke kriterier, der kan indgå ved fastsættelse af grundlønnen.

Hvis du vil vide mere

Se forligene nederst på siden.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Louise Koldby Dalager
Tlf. 3370 3906, e-mail lkd@kl.dk

 

Konsulent Martin Højkjær Larsen

Tlf. 3370 3373, e-mail mkl@kl.dk

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

  • O.15 Forlig for pædagogisk uddannet personale - forebyggende og dagbehandlende område

  • O.15 For for pædagogisk personale ansat i lederstillinger i kommunerne

  • O.15 Forlig om lokal løndannelse for pædagogisk område