26. februar 2015

LPNyt nr. 2015:08 - Forlig med FMM

Der er den 25. februar 2015 indgået forlig med Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM). Forliget indebærer, at partnerne er blevet enige om nye arbejdstidsregler for musikskolelærere, svarende til reglerne for lærere og skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august 2016.

Arbejdstid
Parterne har aftalt nye arbejdstidsregler for musikskolelærere pr. 1. august 2016.

De nye regler svarer til de regler, der gælder for lærere og pædagoger i folkeskolen. Reglerne er baseret på en årsnorm med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer for fuldtidsbeskæftigede. Regler indebærer desuden, at ledelsen får ret og pligt til at fastlægge arbejdstiden.

Parterne er enige om, at de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere vil bidrage til, at musikskolerne fortsat er et tilbud af høj kvalitet samt til at understøtte musikskolernes samarbejde med blandt andet folkeskolerne.

Samtidig får lærerne mulighed for at holde hele 6. ferieuge i hele dage. Hidtil har det kun været muligt for 3 ud af 5 dage i 6 ferieuge. 

Den ansatte skal som hidtil inden den 1. maj, eller anden dato fastsat af lederen, meddele om ferietimerne ønskes afviklet eller udbetalt. Ændringen får virkning for ferieåret 2016/2017. 

Læs mere om de nye arbejdstidsregler i forliget mellem KL og FMM.

Projekter
Med henblik på implementering af de nye arbejdstidsregler har parterne aftalt at iværksætte en fælles formidlingsindsats om de nye regler.

Pension
Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. juli 2016 med 0,53 pct. til 16,17 pct. Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen, så den herefter samlet set udgør 0,87 pct.

Opsigelsesbestemmelser
Parterne har medvirkning fra den 1. april 2015 aftalt opsigelsesbestemmelser samt indførelse af et afskedigelsesnævn.

Opsigelsesbestemmelserne er tilpasset Lov om Offentlig Digital Post.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Louise Koldby Dalager
Tlf. 3370 3906, e-mail lkd@kl.dk

Konsulent Martin Højkjær Larsen
Tlf. 3370 3373, e-mail mkl@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE