17. februar 2015

LPNyt nr. 2015:04 - Forlig på akademikerområdet

Tirsdag den 17. februar 2015 blev der indgået forlig med akademikerne, tandlæger og tandlægekonsulenter samt tjenestemandsansatte bibliotekarer.

Den fælles akademiske overenskomst

Færre overenskomster

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner og Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. sammenskrives, og Aftale om introduktionsstillinger optages som protokollat til overenskomsten.

Pensionsforhøjelse

Pensionsbidraget forhøjes med 0,48% i overenskomstperioden, og bidragsforhøjelsen omfattes af fritvalgsbestemmelsen.

Lokal løndannelse

Forsøgsordningen med andre forhandlingsregler videreføres, og de centrale parter drøfter udviklingen i den lokale løndannelse i overenskomstperioden.

Projekter

Parterne har aftalt projekter om mobilitets- og beskæftigelsesfremme, et projekt om fremtidens krav til psykologer i PPR, et innovationsprojekt og et projekt om talent- og karriereudviklingsprogram for seniorer.

 

Overenskomst og tjenestemandsaftale for tandlæger

  • Pensionsprocenten for overenskomstansatte tandlæger forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,62% fra 19,65% til 20,27% og den supplerende pension for tjenestemandsansatte forhøjes tilsvarende.
  •  Grundlønnen for tandlægekonsulenter forhøjes pr. 1. april 2016 til 18.478 kr. (31/3 2000-niveau).

Projekt

Parterne har aftalt et periodeprojekt om arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale tandpleje.

 

Overenskomst for tjenestemandsansatte bibliotekarer

Basisstillinger

  • Grundlønnen for bibliotekarer i basisstillinger forhøjes pr. 1. april 2016 fra løntrin 25 + 2.200 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 26 + 2.100 kr. (31/3 2000 niveau).
  • Grundlønnen for bibliotekarer i basisstillinger i Frederiksberg Kommune forhøjes pr. 1. april 2016 fra løntrin 28 + 2.200 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 29 + 2.100 kr. (31/3 2000 niveau).

Specialiststillinger

  • Grundlønnen for specialister forhøjes pr. 1. april 2016 fra løntrin 37 til løntrin 38.
  • Grundlønnen for specialister forhøjes pr. 1. april 2016 fra løntrin 42 + 3.100 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 43 + 3.100 kr. (31/3 2000-niveau).

Hvis du vil vide mere

Se forligene nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold

Tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk

 

Konsulent Emil Lillelund

Tlf: 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 AC Underskrevne forlig

  • O.15 Underskrevet forlig for tandlægekonsulenter

  • O.15 Underskrevet forlig for tandlæger

  • O.15 Underskrevet forlig for tjenestemandsansatte bibliotekarer