20. februar 2015

LPNyt 2015:05 - Forlig for handicapledsagere

Torsdag den 19. februar 2015 blev der indgået forlig med 3F – Faglig Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde – om overenskomst for handicapledsagere.

PENSION

Pensionsbidrag for månedslønnede / timelønnede handicapledsagere forhøjes pr. 1. april 2016 med 1,0 % fra 14,0 % til 15,0 %.

PENSIONSKARENSTID

Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2016 fra 10 måneder til 6 måneder for månedslønnede handicapledsagere.

FRIT VALG

Med virkning fra 1. april 2016 kan ansatte med en samlet pensionsindbetaling på 15%, vælge, at den del af pensionsbidraget, som overstiger 14%, i stedet for indbetaling til pensionsordningen udbetales som et kontant beløb.

ARBEJDSTID

I overenskomstens § 12, stk. 7 om delt tjeneste, hæves tillægget fra kr. 33,61 til kr. 40.00 (31/3 2000-niveau) med virkning fra 1. april 2016.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Sine Panfil

Tlf. 3370 3524 e-mail sipa@kl.dk

 

Konsulent Isabel Bjørg Carlander

Tlf. 3370 3555, e-mail ibc@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Underskrevet forlig for handicapledsagere