02. februar 2015

Klædt på til at tage skraldet

KL inviterer i samarbejde med Miljøministeriet til politisk konference om regeringens ressourcestrategi ’Danmark uden affald’. Her får kommunalpolitikerne redskaber og kompas til at navigere i de nye rammer.

Ressourcestrategien - Hvordan kommer vi i mål?

Sådan lyder overskriften, når KL og Miljøministeriet inviterer til politisk konferencen om regeringens ressourcestrategi ’Danmark uden affald’ den 6. marts 2015.

Målet med konferencen er at klæde politikerne, embedsmænd og andre nøglepersoner på til at løfte opgaven med at øge genanvendelsen af borgernes affald og at stille om til et ressourceeffektivt Danmark.

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at forbedre indsamlingen af affald, så det bliver muligt at nå ressourcestrategiens mål om 50 procent genanvendelse af madaffald, pap, papir, plast, metal, træ og glas fra husholdningerne. En succesfuld implementering af ’Danmark uden affald’ forudsætter politisk opbakning i kommunerne. Der kan skabes ekstra værdi ved at sammentænke affaldsområdet med jobskabelse og sociale politikker.

Hovedpunkterne på konferencen er:

  • Peptalk fra Miljøministeriet om ressourcestrategien
  • Konkrete krav til kommunerne – hvad er opgaven?
  • Effektivt samarbejde med borgere, virksomheder og frivillige organisationer – hvordan?
  • Testede løsninger - hvordan kan vi øge genanvendelse af affaldsressourcerne?
  • Omstilling til ressourceeffektivitet - barrierer og muligheder.

Tilmelding til konferencen sker her.