04. februar 2015

KL glæder sig over udsigt til ny lov om internationale skoler

KL hilser ny lov om internationale skoler i kommunalt regi velkommen, men de økonomiske konsekvenser for kommunerne er uklare, lyder det fra formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Folketinget førstebehandler torsdag et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at oprette internationale grundskoletilbud i kommunalt regi.

Bag lovforslaget står partierne bag folkeskoleforliget i 2013 på nær Dansk Folkeparti. Hensigten er, at kommunerne bedre skal kunne tiltrække midlertidig, international arbejdskraft ved, at de ansattes børn kan komme i skoler, hvor undervisningssproget er engelsk, tysk eller fransk.

”Efter lovforslaget oprettes kommunale internationale grundskoler som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskolen. Bestemmelserne i folkeskoleloven finder derfor ikke anvendelse for kommunale internationale grundskoler, medmindre det fremgår af loven”, understreger undervisningsminister Christine Antorini (S) i sin skriftlige fremsættelse.

Ifølge lovforslaget skal de kommunale internationale skoler optage undervisningspligtige børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold her i landet på grundlag af beskæftigelse, og hvis forældre ønsker dem optaget i skolen.  Desuden vil det fremgå af loven, at hvis der er ledig kapacitet på den internationale skole, kan der også optages danske børn og andre udenlandske børn, der bor eller opholder sig her i landet.

Alle folkeskoler burde have muligheden

Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev glæder sig over, at kommunerne nu får mulighed for at oprette internationale grundskoletilbud.

”Kvalificeret undervisning er en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække dygtige udenlandske ansatte med børn. Det har længe været efterspurgt, derfor er det rigtig godt, at vi nu får den mulighed”, siger hun, der forventer, at flere internationale skoler vil gøre det nemmere for virksomhederne at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og at fastholde udenlandske nøglearbejdere i en længere årrække.

Anna Mee Allerslev, havde dog gerne set, at der i lovforslaget var skabt mulighed for at oprette internationale linjer på alle folkeskoler.

”I tilfælde af, at den primære målgruppe, det vil sige de udenlandske elever, flytter eller melder sig ud, hvad er så konsekvensen for de resterende elever? Kan man risikere akut at skulle lukke skoletilbud ved fraflytning af udenlandske elever?” spørger hun.

Anna Mee Allerslev tilføjer, at KL må tage forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunerne.

”Fx er det en mulighed, at en kommunal international grundskole kan dele matrikel med en folkeskole, men hvordan håndterer man anlægsudgifter, drift m.m. Det er stadig uklart”, siger Anna Mee Allerslev.

Det ventes, at loven træder i kraft den 1. maj i år, så den kan finde anvendelse fra skoleåret 2015/2016.