20. februar 2015

KL: Behov for digitale vækstinitiativer nu

Regeringens digitale vækstplan er et skridt i den rigtige retning, men den kunne godt være mere ambitiøs – særligt når det kommer til tidshorisonten, lyder det fra KL’s formand i et interview med KIT-magasinet.

I december offentliggjorde regeringen en digital vækstplan, som KL overordnet tog godt imod og finder er et skridt i den rigtige retning.

 Men planen er ikke ambitiøs nok, lyder meldingen fra KL’s formand Martin Damm i KIT-magasinet, der udgives af Foreningen af Kommunale It-chefer. Bladet har i det seneste nummer netop fokus på regeringens digitale vækstplan med forslag til, hvordan der kan sikres en bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele landet.

”Kommunerne har lige som jeg noteret, at væsentlige initiativer i planen først kommer ud at virke frem mod 2020, noget sågar først i 2021. Det kunne godt være mere ambitiøst. Men alt, der går i den rigtige retning, tager vi selvfølgelig positivt imod,” siger Martin Damm til magasinet.

Venter på drøftelser med staten

Om det lykkes at imødekomme kommunernes ønsker kommer ifølge KL’s formand til at afhænge af de krav, der stilles til teleselskaberne.

”KL forventer, at der stilles krav til god dækning og kapacitet i nettet både i byer og på landet. I dag er det utilstrækkeligt begge steder. Vores bekymring går på, at mange af initiativerne er rigtige, men at der går adskillige år, før de får effekt. Tilladelsen til, at kommunerne ”må” købe ydelser, fx bedre dækning i lokalområdet, kan komme til at betyde ”bør” og dermed ”udgift”. De kommunale omkostninger har vi endnu til gode at få drøftet med staten,” siger Martin Damm.

Forventer bedre kvalitet

Han fremhæver, at det er godt, at der nu satses på at indføre krav om roaming i yderområder.

”Vi forventer, at brugerne med indførelse af roaming vil opleve bedre kvalitet, når de ikke længere er afhængige af et enkelt selskabs dækning i lokalområdet. Forslaget om roaming er godt, og vi er utålmodige efter at se, at det bliver en realitet. Hvis roaming afhænger af det næste frekvensudbud, og har en horisont på tre til fire år, før effekten af forslaget kan mærkes blandt brugerne, så er det ikke tilfredsstillende”, siger Martin Damm.

Han understreger, at en god netadgang er helt afgørende for, at de selvbetjeningsløsninger, som staten og kommunerne har lavet i de senere år, kan levere de serviceforbedringer og de effektiviseringer, der er forudsat. Men en god netadgang betyder også, at sosu-medhjælpere og andet udekørende personale hele tiden kan være opdaterede med arbejdsopgaver og at det præhospitale sundhedssystem kan virke.