24. februar 2015

Industrien vækster mest i hovedstaden

Hovedstadsområdet har klaret sig bedst i perioden 1995-2013 inden for industri, handel og transport, mens Østjylland topper væksten inden for erhvervsservice. Fyn har til gengæld haft nogle dårlige år inden for alle de største brancher. Det viser ny analyse, som KL’s nyhedsbrev Momentum offentliggør i dag.

Hovedstadsområdet havde den største vækst i perioden fra 1995 til 2013 inden for industrien. Inden for handel og transport var det også København – og Østjylland – som klarede sig bedst. Men når det gælder erhvervsservice, blev københavnerne overhalet af Østjylland, Sydjylland og Vestjylland.

Det viser en ny KL-analyse, som i de største brancher landsdel for landsdel kortlægger udviklingen i produktivitet, beskæftigelse og bruttoværditilvækst i perioden fra 1995 til 2013 på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den offentliggøres i Momentum, KL’s nyhedsbrev, i dag.

Forsker ved Kraks Fond Byforskning Bence Boje-Kovacs arbejder på en større undersøgelse af udviklingen i industrien. Han peger på, at en væsentlig forklaring på, at industrien klarer sig bedre i nogle bestemte landsdele – ikke mindst hovedstadsområdet – er, at der her er flere højteknologiske virksomheder. Det er blandt andre virksomheder, som fremstiller produkter inden for medicin og elektronik.

»Hovedstadsområdet er karakteriseret ved, at der er flere højteknologiske virksomheder, som generelt klarer sig godt, mens der eksempelvis på Fyn er flere lav- og mellemlavteknologiske virksomheder. Siden 1993 er der sket en konstant stigning i antallet af ansatte – og ikke mindst højtuddannede – i de højteknologiske industrivirksomheder, primært i København. De blev også ramt af krisen, men langt mindre end lav- og mellemteknologiske industrivirksomheder, og de højteknologiske virksomheder kom hurtigere på fode igen,« siger Bence Boje-Kovacs.

I den tunge ende målt på udviklingen fra 1995 til 2013 ligger i alle de tre største brancher landsdele som Vest- og Sydsjælland, Fyn og Bornholm. Bornholmerne kan dog glæde sig over, at øens industri har klaret sig rigtig godt, siden krisen satte ind. Alene målt på perioden 2008-2013 er Bornholm den landsdel, som har haft den højeste vækst inden for industrien.

Du kan læse hele Momentum-artiklen her, hvor Dansk Industri og en økonomiprofessor med fortid i produktivitetskommissionen også giver deres bud på, hvorfor brancherne har udviklet sig så forskelligt fra landsdel til landsdel.