26. februar 2015

Hvordan har genoptræningsområdet udviklet sig i 2013?

KL har for tredje år i træk foretaget en analyse af udviklingen på genoptræningsområdet, siden kommunerne overtog myndighedsansvaret ved kommunalreformen i 2007.

Der har siden 2007 været et stadig fokus på den kommunale genoptræningsopgave og udviklingen af denne - aldrig har så mange patienter fået genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Dette års analyse af genoptræningsområdet viser, at udviklingstendenserne på området er forsat i 2013. Antallet af almene genoptræningsplaner er steget markant, mens den specialiserede genoptræning, som foregår på sygehusene, har ligget mere stabilt. Til gengæld er udgifterne til området ikke steget helt så markant som sidste år. Området er imidlertid stadig præget af betydelige kommunale og regionale forskelle.Også i forhold til den stationære genoptræning er tendensen den samme - flere og flere borgere modtager genoptræning under indlæggelse og her er væksten i udgifterne til området fortsat i 2013.

 Analysens hovedbudskaber:

 • Stigning i den almene genoptræning som udføres af kommunerne
 • Regionale og kommunale forskelle i andelen af specialiserede og almene genoptræningsplaner
 • En mindre stigning i udgifterne til området end tidligere
 • Ventetiden opgøres på en ny måde
 • Stadig flere patienter får genoptræning under indlæggelser
 • Stigning i udgifterne til den stationære genoptræning

 

Kommunerne har ansvar for at følge udviklingen på området. KL opfordrer kommunerne til at anvende de centrale data for området i dialogen med regionerne. KL har ligeledes udarbejdet dataark med kommunale data, hvilket kommunerne blandt andet kan anvende til at benchmarke på tværs af kommuner for at opnå større ensartethed og højne kvaliteten af området.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Analyse af centrale data på genoptræningsområdet 2013

 • PDF

  Region Nordjylland (2)

 • PDF

  Region Syddanmark (2)

 • PDF

  Region Midtjylland (2)

 • PDF

  Region Sjælland (2)

 • PDF

  Region Hovedstaden (2)