25. februar 2015

Hver anden forælder til anbragte børn står uden for arbejdsmarkedet

Halvdelen af forældrene til anbragte børn er hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig har mange selv været anbragt som børn, viser ny Momentum-analyse. Den onde cirkel skal brydes, mener forskere og KL.

Forældrene til nogle af de mest udsatte børn, som anbringes uden for hjemmet, er ofte dårligt uddannet, har en lav indkomst og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere har selv været anbragt uden for hjemmet som børn, har et dårligt psykisk helbred og en kriminel baggrund. Det viser en analyse, som belyser sociale og helbredsmæssige forhold blandt forældre til anbragte børn. Analysen bringes i KL’s nyhedsbrev Momentum.

Alle forældre, der fik anbragt et barn for første gang i årene 2008-2012, indgår i undersøgelsen, og hovedresultaterne er:

  • Halvdelen er ikke i beskæftigelse eller under uddannelse
  • Mellem 8 og 9 ud af 10 har mindst én social eller helbredsmæssig udfordring
  • Hver tredje af de yngre forældre (født efter 1979) har selv været anbragt uden for hjemmet som børn
  • Halvdelen er enlige forsørgere
  • Hver 12. af fædrene (og hver sjette far til 0-7-årige) kom i fængsel i anbringelsesåret eller op til fire år før
  • Halvdelen har en årlig bruttoindkomst under 200.000 kroner

De triste tal kommer desværre ikke bag på Anne-Dorthe Hestbæk, afdelingschef for Børn og Familie hos SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

»Profilen stemmer godt overens med tidligere forskning. Forældre til anbragte børn er bare virkelig underprivilegerede og dårligt stillede. Men selv om det ikke er nyt, så er det stadig lige så forfærdeligt og graverende,« siger Anne-Dorthe Hestbæk til Momentum.

Momentum bragte for to uger siden en analyse af, hvordan børn, der har været anbragt, klarer sig langt dårligere end andre børn. Den samme tendens tegner sig for forældrene. Kun halvdelen af forældre til anbragte børn er for eksempel i beskæftigelse eller under uddannelse i anbringelsesåret, mens det gælder 83 procent af alle forældre til 0-17-årige. Hver femte forælder til anbragte børn er på kontanthjælp, og 12 procent er på førtidspension. Blandt alle forældre er det kun henholdsvis fire og tre procent.

For Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, understreger Momentums analyse behovet for et langt mere integreret samspil mellem børne- og voksenområdet.

»Det her handler ikke kun om tidlig opsporing og forebyggelse, hvor barnet er i centrum. Det handler om, at der ofte står en familie bag, som har meget svære problemstillinger. Derfor er der behov for, at vi i kommunerne bliver bedre til at have fokus på familien som helhed på tværs af sektorer. Hvis vi vil hjælpe børnene, er vi kort sagt nødt til også at se på forældrenes sociale forhold,« siger Thomas Adelskov.

Han påpeger, at det bliver et centralt tema, når KL den 10. marts holder konference om udsatte børn og unge. Inden da offentliggør KL også et nyt udspil om en bedre indsats på området.

Du kan læse hele Momentums artikel her.