26. februar 2015

Gode ”drikkevandstoner” fra miljøministeren

Miljøministeren har netop fremlagt ni initiativer, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Det er rigtig gode initiativer, som der er brug for, og som kommunerne selv har efterlyst, mener KL.

Beskyttelsen af det danske drikkevand får med en række nye initiativer et løft.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har blandt andet afsat 26 mio. kroner til at udpege beskyttelseszoner omkring alle vandboringer. Dermed vil kommunerne kunne kræve eller aftale, at lodsejerne begrænser sprøjtning eller gødskning.

KL glæder sig over netop dette initiativ:

”Det er en rigtig god idé at udpege beskyttelseszoner, for gennem de seneste 15 år er der lukket mange vandværksboringer på grund af forurening, især fordi man har fundet pesticider i vandet. KL foreslog derfor allerede i 2009, at der skulle etableres obligatoriske beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer. Ministerens nye initiativ bringer os videre mod det mål,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Et andet initiativ handler om at fortsætte den nuværende kortlægning af grundvandet frem til 2020. Også dette initiativ er helt nødvendigt, mener KL.

”Kortlægningen er nemlig utilstrækkelig i nogle områder, og der er brug for kortlægning af nye områder. Vi mener dog, at der også efter 2020 er et behov for at kortlægge nye områder, og derfor bør aktiviteten ikke ophøre på det tidspunkt,” siger Jørn Pedersen.

Kortlægningen af grundvandet skal bruges i aktiv beskyttelse. For at sikre det, gennemfører kommunerne en ”indsatsplan for grundvandsbeskyttelse”, som bygger på resultater fra grundvandskortlægningen.

”Kommunerne står i de kommende år med en stor og vigtig opgave, hvis vi samlet skal nå i mål med beskyttelsen af grundvandet i Danmark. Indsatsplanerne skal virke i praksis. Det når vi kun til, hvis vi får en grundig kortlægning af grundvandet. Kortlægningen bør derfor fortsætte og lægges til rette i nært samarbejde mellem kommunerne, vandværkerne og andre myndigheder,” siger Jørn Pedersen.

For at vejlede kommunerne og vandforsyningerne om beskyttelse af grundvand, forsyning og drikkevand, oprettes et rejsehold i 2015 og 2016. Naturstyrelsen har tidligere haft et rejsehold, der hjalp mange kommuner til at etablere beskyttelseszoner omkring vandboringer.

”Rejseholdet lukkede, inden alle kommuner fik den hjælp, de havde søgt om. Nu sikrer ministeren, at de sidste kommuner også får hjælp, og det er naturligvis rigtig positivt,” siger Jørn Pedersen.