20. februar 2015

Frivillige løfter en stor integrationsopgave

Langt de fleste kommuner har et godt og tillidsfuldt samarbejde med de frivillige på integrationsområdet og der er et stort ønske om at udbygge samarbejdet.

De frivillige løser en betydningsfuld indsats i forbindelse med integration af flygtninge i Danmark.
Det fremgår af en undersøgelse, som analysebureauet LG Insight har foretaget for Røde Kors i landets kommuner.

I undersøgelsen svarer 87 procent af kommunerne, at de samarbejder med frivillige i integrationsindsatsen. 67 procent af kommunerne samarbejder desuden med foreninger, mens kun fem procent, svarende til fire kommuner, oplyser, at de hverken samarbejder med frivillige eller foreninger.

I KL glæder man sig over det gode samarbejde mellem kommunerne og de frivillige:
”Det er af uvurderlig betydning, når frivillige engagerer sig i integrationen af flygtninge. Det skaber netværk og bliver en praktisk introduktion til dansk hverdag og til værdier og uformelle normer. Det er derfor dejligt at høre, at langt de fleste kommuner har et godt og tillidsfuldt samarbejde med frivillige på integrationsområdet”, siger Birger Mortensen, der er chefkonsulent i KL – Arbejdsmarked og Erhverv.

Værtsfamilier og lektiehjælp

Undersøgelsen har også set nærmere på, hvilke integrationsopgaver de frivillige løser. Her viser det sig, at målgruppen hovedsagelig er nyankomne flygtningefamilier, hvor frivillige og foreninger løser en række medmenneskelige opgaver.

Hovedparten af kommunerne (77 pct.) bruger frivillige som værtsfamilie eller venskabsfamilie, hvor fx en familie med dansk baggrund mødes i socialt samvær med nyankomne flygtningefamilier.

Flere kommuner (74 pct.) samarbejder ligeledes med frivillige i forbindelse med lektielæsning eller studieforberedelse. De frivillige er enten tilknyttet studieforberedende aktiviteter på sprogskoler eller eksempelvis lektiecafeer i grundskoler eller i klubber og væresteder. Halvdelen af kommunerne samarbejder desuden med civilsamfundet om introduktion til det lokale fritids- og foreningsliv.

Et fællestræk ved de opgavertyper, som kommunerne samarbejder med frivillige og foreninger om, er, at det især er opgaver af social/medmenneskelig karakter, som kommunale aktører ikke kan eller skal løse.

Ønske om at udbygge samarbejdet

”Det stigende flygtningetal, blandt andet som følge af situationen i Syrien, gør det særligt aktuelt, at civilsamfundet støtter op om indsatsen. Rapporten viser da også, at kommunerne gerne vil udbygge samarbejdet med frivillige og foreninger”, siger Birger Mortensen.

Således konkluderer undersøgelsen, at 94 procent af kommunerne enten i høj grad eller i nogen grad ønsker at udbygge samarbejdet med de frivillige og foreninger i årene fremover.  Blandt andet vil kommunerne gerne have involveret frivillige i løsning af flere integrationsfaglige opgaver.  Der er et ønske om at udbygge samarbejdet på eksisterende områder, mens flertallet af kommunerne også gerne vil formalisere samarbejdet med blandt andet faste samarbejdsaftaler og mødeformer.

Se hele rapporten her