02. februar 2015

Fremtidens teknik- og miljømedarbejder

KL har udviklet et uddannelsesforløb, som har det formål at styrke en række kompetencer hos medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne. Forløbet gennemføres som et pilotprojekt, med henblik på at uddannelsen udbydes bredt fra efteråret 2015

Kommunerne skal levere fleksibilitet og et højt tempo i opgaveløsningen. Vi presses af borgere, erhverv og interesseorganisationer, som måler kommunerne på deres performance, samt nationale vækst- og økonomipakker, der stiller nye krav om kortere sagsbehandlingstider.

Et centralt element i uddannelsen er at sikre en forankring af det som medarbejderne lærer hjemme i egen organisation. Derfor bliver medarbejdernes ledelse også tæt knyttet til uddannelsesforløbet.

Et særligt træk ved uddannelsen er et ønske om at udvikle metoder til at sikre konkret anvendelse af deltagernes nye ”erfaringer” i den daglige opgaveløsning. Derfor har vi valgt en række principper for uddannelsesforløbet.

  1. Forvaltningen skal stille med mindst to (og gerne flere) medarbejdere, der efterfølgende skal samarbejde om implementeringen
  2. Deltagerne får til opgave at efterprøve og træne de nye metoder i den daglige opgaveløsning og give og modtage feedback fra kollegaer herom.
  3. Lederne skal skriftligt begrunde sammenhæng mellem uddannelsesforløb og de aktuelle udviklingsmæssige udfordringer i afdelingen/ teamet, ligesom der i forløbet er indlagt sparringsmøder mellem lederne.

Forløbet gennemføres som et pilotprojekt med afslutning i april 2015. Målet er at udbyde uddannelsen bredt fra efteråret 2015. Ud over repræsentation fra KTCs faggruppe for Ledelse er de deltagende kommuner i pilotprojektet Faxe, Fredensborg, Hjørring, Middelfart, Næstved, Rudersdal og Varde kommune