20. februar 2015

Flere kompetencer til fremtidens teknik- og miljømedarbejder

Pilotprojekt om ny uddannelse bliver omtalt i KTC-bladet Teknik & Miljø

Måske er løsningen ikke at skære ind til benet, men at gøre tingene lidt anderledes. Ny uddannelse skal ruste fremtidens teknik- og miljømedarbejder til at bidrage proaktivt til samfundets udvikling. Læs hele artiklen her: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_72027/cf_202/Artikel_til_KTC.PDF