26. februar 2015

”Den rådne banan” og ”Udkantsdanmark” gør mere skade end gavn

Der er brug for en bedre tone i debatten om yderområderne, lyder det fra KL’s formand Martin Damm.

På den ene side skal vi sikre de rette betingelser for de nationale vækstcentre med omdrejningspunkt i de større byer. På den anden side skal vi sikre, at der i alle egne af landet er fornuftige rammer og muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed og tiltrække turister.

Sådan lyder to af de helt væsentlige udfordringer i Danmark i de kommende år. Men i stedet for at snakke om særpakker og specialbehandling af yderområderne, skal vi skabe lige muligheder for by og land, siger Martin Damm, KL’s formand.

”Det nytter ikke noget, at man i nogle områder skal ud i det fjerneste hjørne af marken for at fange en rimelig mobilforbindelse. Det lyder som en spøg – men det er faktisk skinbarlig virkelighed i Danmark anno 2015.”

En negativ spiral

KL-formanden efterlyser en langt bedre tone i debatten – og det samme efterspørger danskerne. En undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viste i starten af februar, at et flertal af danskerne mener, at medierne behandler landdistrikterne mere negativt, end de fortjener.

”Udtryk som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ har gjort betydelig mere skade end gavn. Og vi risikerer, at den negative italesættelse i sig selv skræmmer folk, der egentlig godt kunne tænke sig at komme tættere på naturen – og samtidig får dem, der allerede bor der, til at tvivle på deres eget valg,” siger Martin Damm.

Vi må ikke opgive det lokale initiativ

Det ærgrer derfor også Martin Damm, når administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård i et interview med Morgenavisen Jyllands-Posten mandag udtaler, at yderområderne skal se at få sig nogle ”mere realistiske” forestillinger om deres fremtid.

”Der er selvfølgelig behov for stor realisme, men vi skal ikke lade os begrænse, og vi skal være yderst varsomme med, at yderområderne bliver et museum for byboere og turister uden muligheder for lokalt baserede initiativer. Til sammenligning, så faldt befolkningstallet i København jo fx hvert år fra 1950-1992. Altså i hele 42 år! Og der var mig bekendt ingen, som dengang sagde, at København bare skulle ”opdrætte svin og passe turister”, blot fordi byens folketal faldt.” siger Martin Damm og fortsætter:

”Urbaniseringen går hurtigt i disse år, men måske er der også skabt en mediekultur og en sprogbrug, som bidrager til, at den går hurtigere, end godt er.”

Realdania: Vigtigt at modarbejde negativ retorik

I Realdania er adm. direktør Jesper Nygård helt enig med Martin Damm i, at det er vigtigt at modarbejde den negative retorik om yderområderne.

"Det gør vi helt bevidst i Realdania i alle de mange projekter, vi laver i yderområderne. De yderste områder af Danmark fyldt med potentialer og muligheder, og det skal man kunne se i den måde, vi taler om dem på. Den nyeste opgørelse af medieomtalen fra januar viser da heldigvis også, at omtalen af områderne er blevet mere positiv. Det tror jeg skyldes, at vi er mange, der arbejder for sagen," siger han og tilføjer:

"Men det er også vigtigt med en god portion realisme ude i kommunerne, når man planlægger for fremtiden. Det betyder på ingen måde, at man opgiver udviklingen i områderne, eller udelukkende "opdrætter svin og passer turister", som Jyllands-Posten desværre har forfladiget mine udtalelser til. Der er mange muligheder for udvikling. Men efter min mening skal man ikke være bange for at italesætte realismen."