27. februar 2015

Debatindlæg: Ingen skal løbe sur i digitaliseringen

I regeringen og kommunerne har vi en stor fælles interesse i, at borgeren oplever en god offentlig service. Også i den digitale verden, skriver KL's formand Martin Damm og finansminister Bjarne Corydon i et fælles debatindlæg.

Af Martin Damm, KL's formand, og Bjarne Corydon, finansminister

Mere og mere bliver digitalt, og alle oplever ændringer i helt almindelige daglige gøremål. En tur med bussen kræver rejsekort, og besøg i banken foregår for de fleste via netbanken. Der sker mange forandringer, og overgangen til digital kommunikation med den offentlige sektor er en af dem.

For nogle er det en større forandring end for andre, men ingen lades i stikken. De borgere, som ikke har mulighed for at modtage Digital Post fra de offentlige myndigheder, kan modtage breve på papir. Og de borgere, som ikke kan håndtere en computer, får hjælp af borgerservice til blanketterne. På den måde er det sikret, at der er mulighed for at få hjælp, når man har behov for det.

Digital kommunikation gør livet nemmere for de fleste, og samtidig frigøres penge, som vi kan bruge på fx sundhed og skoler frem for unødigt tastearbejde, papir og porto. Derfor er der bred politisk opbakning i kommuner og Folketing til, at dem, der kan, skal bruge den digitale service. Men for de borgere, som aldrig har rørt en pc eller har funktionsnedsættelser, foregår betjeningen som tidligere via brev, telefon eller ved at møde op i borgerservice.

Også hjælp til digital selvbetjening

4,2 mio. danskere modtager i dag post fra det offentlige digitalt og ca. 500.000 er fritaget og modtager fortsat deres post på papir. Der har været luftet kritik af, at denne fritagelse ikke er et ’frikort’ til alt, hvad der handler om at bruge en computer.

Men post og selvbetjening er faktisk to helt forskellige ting. Borgerne skal være i stand til at kunne modtage post digitalt og kunne tjekke den hyppigt. Her henvender de offentlige myndigheder sig til borgerne med breve, der kommer uventet og uopfordret, og derfor er det vigtigt, at vi kun sender til dem, der kan modtage posten digitalt. Derfor har det været nødvendigt at have mulighed for at blive fritaget fra digital post.

Digital selvbetjening, som har erstattet papirblanketterne, er noget andet. Her kontakter man selv den offentlige myndighed, fordi man fx ønsker at skifte læge, skrive sit barn op til daginstitution eller søge om boligstøtte. Kan man ikke bruge den digitale løsning, kan man som hidtil henvende sig til kommunen og få udleveret en blanket og få hjælp til at udfylde den. De fleste har kun sjældent behov for at skifte læge, melde flytning osv. og kan derfor tage stilling til, om de kan anvende de digitale løsninger fra gang til gang.

Velkommen i den digitale verden

Kommunerne har 7000 digitale ambassadører, der står klar til at hjælpe borgere i gang med at bruge de digitale løsninger, og hvert år deltager tusindvis af danskere i it-kurser for at bevæge sig længere ind i den digitale verden. Når man tager de første skridt, kan det synes overvældende, så muligheden for at prøve sig frem med digital selvbetjening på mere simple områder, kan være vigtig. Derfor har vi ikke ønsket en enten-eller-model, som risikerer at udelukke nogle borgere fra at bruge de digitale muligheder.

I regeringen og kommunerne har vi en stor fælles interesse i, at borgeren oplever en god offentlig service. Også i den digitale verden. Derfor ser vi løbende på, om reglerne fungerer og hvordan de administreres, så ingen borgeren oplever, at de kommer i klemme.

***

Debatindlægget er bragt i Politiken den 27. februar 2015