09. februar 2015

Boligministers udmelding tages til efterretning

”Det afgørende er, at lejere i almene boliger får den hjælp, de har krav på.”

Sådan lyder meldingen fra Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, til en udmelding fra by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansens udtalelse i Morgenavisen Jyllands-Posten om, at kommunerne er for dårlige til at hjælpe lejere, der risikerer at blive smidt ud af deres lejlighed pga. økonomiske problemer.

Ministeren har derfor sendt et hyrdebrev til alle landets kommuner for at få dem til at yde en større indsats for disse lejere.

”Kommunerne har en vigtig opgave i at sikre, at ingen kommer til at stå uden tag over hovedet, så derfor tager vi selvfølgelig ministerens melding alvorlig. Omvendt så findes der intet krav om, at kommunerne skal have en strategi eller nedskrevne procedurer for, hvordan de vil hjælpe lejere med at undgå at blive sat på gaden, og spørgsmålet er også, om det er den rigtige vej at gå," siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Erfaringerne viser, at det vigtige er, at kommunerne har et tæt samarbejde med boligorganisationerne. Disse er de første, som ved, hvis en beboer er i restance, og er derfor oplagte samarbejdspartnere. Vi kan se, at mange kommuner for alvor har fået fokus på dette område og i langt højere grad end tidligere satser på det boligsociale arbejde.”

Jacob Bundsgaard henviser til, at kommunerne ifølge en opgørelse fra Landsbyggefonden medfinansierer de eksisterende boligsociale helhedsplaner (2010-2014 puljen) med ca. 380 mio. kr.

De boligsociale helhedsplaner er udviklingsplaner, som indgås mellem kommune og en eller flere boligorganisationer for et eller flere udsatte almene boligområder. Helhedsplanerne består af en række forebyggende indsatser i en helhedsorienteret plan.

Samtidig peger Jacob Bundsgaard på, at antallet af udsættelser er faldet de seneste år.

”Efter i mange år at være steget, kan vi nu se, at antallet af udsættelser falder. Det må være et klart tegn på, at vi er på den rigtige kurs i kommunerne. Fx arbejder mange kommuner og boligselskaber meget professionelt med gældsrådgivning af lejere med økonomiske problemer, men vi skal naturligvis fortsat være opmærksomme på, de alvorlige konsekvenser en udsættelse har for den enkelte familie," siger Jacob Bundsgaard.

Endelig påpeger Jacob Bundsgaard, at det jo langt fra er alle kommuner, der har mange almene boliger.

”Derfor er det også logisk, hvis nogle kommuner vælger ikke at bruge mange ressourcer på nedskrevne strategier og procedurer, men hellere vil bruge kræfterne på fx at være ude hos boligselskaberne.”