25. februar 2015

Behov for tættere relationer og partnerskaber

Beskæftigelsestræf 2015: Arriva Denmark har gode erfaringer med at samarbejde med kommuner om at få ledige i job, men det kan blive bedre.

”Forudsætningen for et godt partnerskab er, at begge parter er aktive og at der er et godt kendskab mellem de to parter”.

Det siger Marianne Bøttger, director corporate affairs Arriva Danmark, i forbindelse med KL’s Beskæftigelsestræf, som i dag onsdag holdes i Kolding.

På konferencen fortæller Marianne Bøttger på baggrund af Arrivas erfaringer om potentialet i partnerskabet med private virksomheder og om, hvordan kommunerne bliver interessante samarbejdspartnere for virksomhederne.

Arriva har vundet op til flere priser for dens indsats og resultater i forhold til det rummelige arbejdsmarked og med kommuner og jobcentre over hele landet som aktive samarbejdspartnere.

I dag består Arrivas medarbejdere af mere end 80 forskellige nationaliteter. Aldersgruppen er fra 19 til 80 år. Selskabet har i vidt omfang gjort brug af rotationsvikarer, hvor 74 af 97 efter endt rotation har fået en ordinær ansættelse.

Arriva har igangsat tiltag i forhold til at få flere nydanskere, herunder ledige kvinder, til at blive buschauffører. Virksomheden har taget forskellige fleksjob-ordninger i brug. Og har igangsat en række seniorinitiativer, som er fremkaldt af den situation, at 21 procent af chaufførerne er over 60 år.

”Derfor har vi brug for et bredere rekrutteringsgrundlag i et samarbejde med kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere”, siger Marianne Bøttger til kl.dk.
 
Arriva har således mange erfaringer med at samarbejde med kommuner om det rummelige arbejdsmarked og med jobcentre om at rekruttere ledige. Om disse erfaringer siger direktøren:

”Vi har at gøre med et samarbejde, der er en win-win situation. Men der er også nogle barrierer og udfordringer. I min optik er der behov for tættere relation mellem virksomheder og jobcentre om et egentligt partnerskab. Det er vigtigt, at jobcentrene er servicemindede og proaktive. At de har kendskab til virksomhederne og til deres behov”, siger hun.

Som eksempel på det proaktive nævner hun en situation, hvor Arriva søgte 20 ledige nydanske til et uddannelsesforløb med henblik på at blive chauffører. Men det lykkedes kun de pågældende kommuner at finde seks kvinder:

”Måske skyldtes det manglende database eller manglende kendskab til de ledige.  I den slags situationer er det vigtigt, at begge parter er aktive”, siger hun og konstaterer:

”For virksomhederne har forretningen altid førsteprioritet. Ingen god forretning ingen virksomhed. Men det udelukker ikke, at den kan forenes med en social indsats. Det er vigtigt at holde sig for øje i samarbejdet mellem kommunen og den private virksomhed”, siger Marianne Bøttger.