25. februar 2015

Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt uden for hjemmet som barn

Formålet med denne analyse er at undersøge udviklingen i voksenlivet blandt tidligere anbragte børn og unge, herunder fuldførelse af grundskole og ungdomsuddannelser samt senere tilknytning til arbejdsmarkedet, brug af psykolog og psykiater og kriminalitet.

Analysen viser bl.a., at

 • Blandt børn, som har været anbragt uden for hjemmet, har 40 pct. ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve, når de er 16-17 år (6 pct. blandt andre børn).
 • Blandt anbragte børn var karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve 4,7 (9. klasse, ny skala) mod 6,7 blandt øvrige børn.
 • Kun hver sjette anbragte barn, som tog folkeskolens afgangsprøve, fik et karaktergennemsnit over middel mod 48 pct. blandt øvrige børn.
 • 70 pct. af unge, som har været anbragt uden for hjemmet har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig, mens det kun gælder 21 pct. blandt øvrige unge.
 • 65 pct. af 30-årige, som har været anbragt uden for hjemmet som barn, har ikke fuldført en kompetencegivende uddannelse, mens det kun gælder 23 pct. blandt øvrige 30-årige.
 • Mens tre ud af fire 30-årige er i beskæftigelse, gælder det kun 43 pct. af 30-årige, som har været anbragt udenfor hjemmet som barn.
 • Hver sjette af tidligere anbragte er på førtidspension som 30-årig, og mere end hver femte er på kontanthjælp. Blandt andre 30-årige er kun 2 pct. på førtidspension og 5 pct. på kontanthjælp.
 • Hver fjerde mand, som har været anbragt som barn, har været i fængsel som 30-årig, mens det kun gælder 4,3 pct. blandt de øvrige 30-årige mænd.
 • Tidligere anbragte er langt oftere i kontakt med psykiatere i slutningen af 20’erne end deres jævnaldrende, som ikke har været anbragt, mens brug af psykologhjælp ikke adskiller sig signifikant. Det kan hænge sammen med den brugerbetaling, der er ved henvisning til psykolog.
 • Børn anbragt på institution klarer sig generelt ringere end børn anbragt i familiepleje, både hvad angår uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og kriminalitet.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Analyse_af_udvikling_i_voksenlivet_blandt_tidliger