24. februar 2015

Analyse af forhold blandt forældre til anbragte børn - ved og forud for anbringelsen

Formålet med denne analyse er at belyse den sociale og helbredsmæssige situation for forældre til anbragte børn på tidspunktet for børnenes anbringelse uden for hjemmet og i årene før.

  • Forældre til anbragte børn er yngre end andre forældre: En ud af tolv mødre til anbragte børn blev mor allerede som teenager (0,7 pct. af alle mødre).
  • Forældre til anbragte børn er væsentligt ringere stillet socialt og helbredsmæssigt end andre forældre:

- Halvdelen er ufaglærte

- Halvdelen har en årlig bruttoindkomst under 200.000 kr.

- Halvdelen er ikke i beskæftigelse eller under uddannelse

- Halvdelen er enlige forsørgere

- Hver tolvte af fædrene til anbragte børn blev indsat i fængsel i årene op til anbringelsen – og hver sjette far til 0-7 årige anbragte

- Hver tredje af de yngre forælder til anbragte børn har selv været anbragt uden for hjemmet som barn

- Flere var ved psykolog eller psykiater i anbringelsesåret

- Større brug af akutte sundhedsydelser (vagtlæge og skadestue)

- Mellem otte og ni ud af 10 har mindst én social eller helbredsmæssig udfordring

  • Situationen blandt forældre til anbragte børn forværres i årene op til anbringelsen: Flere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, flere bliver enlige forsørgere, flere fædre kommer i fængsel og brugen af psykolog, psykiater og vagtlæge stiger.
  • Forældre til anbragte førskolebørn eller børn anbragt uden samtykke har flere udfordringer og deres situation forværres mere i årene op til anbringelsen end blandt andre forældre til anbragte børn. Tre ud af fire er ufaglærte, over halvdelen er på kontanthjælp eller førtidspension, og mellem hver sjette og syvende af fædrene har været i fængsel i årene op til anbringelsen.
  • Halvdelen af forældre til børn anbragt pga. kriminalitet er indvandrere eller har en ikke-vestlig etnisk baggrund.
  • Mødre til anbragte børn har flere udfordringer end fædre, fx har flere selv været anbragt som børn, og flere står uden for arbejdsmarkedet.

YDERLIGERE MATERIALE