17. februar 2015

Akademikerområdet får ny overenskomst

I dag tirsdag er der indgået overenskomstforlig med akademikerne, tandlæger og tandlægekonsulenter samt tjenestemandsansatte bibliotekarer.

I går landede KL og Forhandlingsfællesskabet forliget for de generelle overenskomster for de kommunalt ansatte.

Og her i formiddags blev der indgået forlig mellem KL og akademikerne. Den fælles akademiske overenskomst omfatter bl.a. en sammenskrivning af overenskomsten for akademikere ansat i kommuner og den såkaldte Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl.

Forliget indebærer også, at pensionsbidraget i overenskomstperioden forhøjes med 0,48 pct.

Læs mere her

YDERLIGERE MATERIALE