18. februar 2015

Ændring af TKU-mødedato

Som nævnt på TKU i fredags er det desværre ikke muligt at afholde det planlagte møde 10. april 2015, hvorfor KL i stedet har foreslået 27. marts 2015. Et par TKU-medlemmer, herunder Søren Gais, har imidlertid ikke mulighed for at deltage denne dato. Som aftalt på TKU-mødet udsendes derfor hermed doodle-afstemning mhp. at afklare om der er tilstrækkeligt med deltagere til et møde denne dag.

Linket nedenfor sender dig videre til Doodle-afstemningen. Det fungerer således, at du dit skriver navn og krydser af, hvis du kan deltage. Hvis ikke du har mulighed for at deltage, skal du stadig skrive dit navn men blot trykke på knappen ’Kan ikke komme’.

http://doodle.com/g9rwvxnifuf7xzym