09. februar 2015

Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesteret har den 21. januar 2015 afsagt dom i en sag fra det private arbejdsmarked. Dommen afklarer tvivlen om, hvordan en arbejdsgiver skal forholde sig, når en uddannelsesaftale udløber, mens en elev er på barsel- og forældreorlov.

Læs mere i bilaget.

  • PDF

    Notat af 9.2.15 om administration i elevsager efter Højesterets dom 21. januar 2015.pdf