19. februar 2015

18 yderområder vil på forkant

18 kommuner er udvalgt til at lave langsigtede kommunale strategiplaner, der kan bringe yderområderne på forkant. Det sker som led i kampagnen ’Yderområder på forkant’, der sætter fokus på yderområdernes udfordringer, omstilling og potentialer.

Med Yderområder på forkant-kampagnen inviterede KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania sidste år kommuner i yderområderne til at udvikle langsigtede strategiplaner for, hvordan der kan skabes en positiv omstilling og tilpasning af de danske yderområder.

18 kommuner i yderområderne har nu fået tilsagn om støtte til at udvikle hver sin langsigtede strategiplan for, hvor og hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Fælles for de 18 udvalgte strategiprojekter er en erkendelse hos kommunerne af behovet for forandring og en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling.

De udvalgte projekter viser et mangfoldigt billede af yderområdernes udfordringer. Ikke to kommuner er ens, og selv inden for kommunegrænserne kan der være store forskelle:

Mens nogle kommuner kæmper med drastisk affolkning, oplever andre en ændret demografi med flere ældre og færre børn. Og andre igen oplever byer i vækst, mens skrumpende landsbyer og tomme boliger præger landområderne.

Det kalder på forskelligartede løsninger. I nogle kommuner er fokus i strategiarbejdet en skærpet rollefordeling mellem kommunens lokalområder som grundlag for en differentieret udvikling af kommunen. Andre vil skabe nye samarbejder mellem kommune og borgere og skærpe den fælles forståelse for udfordringer og realistiske muligheder gennem en markant dialog med borgerne.

Og andre igen vil fokusere på sammenhængen mellem land og by både inden for og uden for kommunens grænser.

Strategiprojekterne gennemføres i 2015-2016 og støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning. Kommunerne bidrager med 50% medfinansiering.

Martin Damm, formand i KL, siger:
”Yderområdernes omstilling angår os alle og skal ses som del af en samlet økonomisk bæredygtig udvikling i hele landet. De 18 udvalgte kommuner demonstrerer både livskraft og vilje til nytænkning, dialog og nye samarbejder. Det er en tillgang, som lover godt for fremtiden – både for de udvalgte kommuner og for hele Danmark.”

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, siger:
”Med de 18 kommuner kommer vi ikke bare rundt i hele landet, men også i en række forskellige problemstillinger. Det betyder, at der skal findes en bred palet af nye løsninger, og dermed også, at det samlede resultat kan bruges som inspiration for de fleste andre kommuner.”

Kirsten Brosbøl, miljøminister, siger:
”I en tid, hvor mange flytter til byerne, er jeg specielt glad for, at der skal arbejdes med temaet ”samspillet mellem by og land”. Jeg mener, at land og by er hinandens forudsætning, og det bliver spændende at følge arbejdet med på den ene side at gøre kommunernes hovedbyer attraktive som bo- og væresteder for de unge og børnefamilierne, så de fastholdes i kommunen, og på den anden side forsat at sikre liv i kommunernes landområder.”

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, siger:
”Jeg er glad for at se, at der i kommunerne er handlekraft og vilje til at sætte fokus på den nødvendige omstilling og tilpasning, så vi kan skabe en fælles, realistisk forståelse af de udfordringer, vi står overfor – og ikke mindst forløse de mange potentialer, som er til stede i yderområderne.”

Læs om strategiprojekterne på kampagnens hjemmeside www.påforkant.dk

For yderligere information kontakt

Marie Louise Madsen, kontorchef i KLs teknik- og miljøkontor, tlf. 33 70 31 08
Christian Lützen, afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, tlf. 41 71 78 81
Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 24
Karen Skou, projektchef i Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

Fakta

Følgende 18 kommuner er udvalgt til at deltage i Yderområder på forkant:

 • Faxe Kommune
 • Faaborg Midtfyn Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Morsø Kommune
 • Struer Kommune
 • Thisted Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Varde Kommune
 • Ærø Kommune

Om kampagnen Yderområder på forkant

Frem til 15. januar 2015 kunne alle kommuner, der er omfattet af LAG, søge om at deltage i kampagnen.

Projekterne støttes med 50 % af budgettet, dog maks. 500.000 kr. Kommunen skal medfinansiere 50 %, heraf kan halvdelen af medfinansieringen bestå af arbejdstid fra kommunens medarbejdere.

Med Yderområder på forkant har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL, Naturstyrelsen og Realdania indgået et partnerskab, der skal bidrage til et realistisk syn på yderområderne og sætte fokus på en positiv omstilling.

Kampagnen bygger videre på en række pilotprojekter, som Realdania har sat i værk sammen med Hjørring, Læsø, Lolland, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Odsherred Kommuner, og som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen og KL også deltager i.

Kampagnen består af:

 • Gennemførelse af de 18 udvalgte strategiprojekter i yderområdekommuner. Projekterne støttes hver med 500.000 kr. til ekstern rådgivning.
 • Netværk og erfaringsudveksling, der skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og understøtte en positiv omstilling af områderne uden for de største byområder.
 • Kommunikation og formidling, som bidrager til at tilgængeliggøre og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Økonomi
Kampagnen har et samlet budget på omkring 30 mio. kr. Heraf kommer Realdania med ca. 18,2 mio. kr. kommunerne forventes at komme med 10 mio. kr., og staten med de sidste ca. 1,8 mio. kr. Desuden bidrager KL og staten med, hvad der svarer til 4,5 årsværk til kampagnens sekretariat, og KL leverer analyser svarende til en værdi af 0,9 mio. kr.

Sekretariat
Til at gennemføre projektet er der etableret et treårigt fagligt sekretariat bestående af medarbejdere fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv.

www.påforkant.dk