04. februar 2015

17 kommuner kræver bedre mobil- og bredbåndsdækning

17 kommuner i Region Sjælland er gået sammen om at sende en henvendelse til regeringen om at stoppe den digitale ulighed. KL understreger, at regeringen ikke kan overlade problemet med manglende infrastruktur til kommunerne.

”Vi vil gøre vores for at stoppe den digitale ulighed - men omfanget og karakteren af den manglende bredbånds- og mobildækning er så alvorlig, at det kræver nationale tiltag, så Danmark igen kan indtage en førerposition i det digitale samfund.”

Sådan lyder det i den skrivelse, som de 17 kommuner i Region Sjælland har sendt til regeringen og Folketinget, hvor de opfordrer regeringen til at stoppe den digitale ulighed, som koster tusindvis af arbejdspladser.

Faxe Kommunens borgmester Knud Erik Hansen (S) mener, at det burde være en statsopgave at sørge for bredbåndsforbindelse på linje med indførelsen af elektrisk lys for 100 år siden.

”Ingen kan vel forestille sig huse uden lys. Bredbånd og mobildækning er lige så vigtige foranstaltninger for udvikling af arbejdspladser og menneskers lyst til at bosætte sig uden for de større byer,” siger Knud Erik Hansen i en pressemeddelelse.

Ikke kun et sjællandsk problem

De sjællandske kommuner er ikke alene om at have huller i dækningen af mobil og bredbånd. Problemet findes i mange tyndt befolkede områder, men også i mange byer er der huller på fx gader eller i bygninger, hvor dækningen er dårlig.

”Mobil- og bredbåndsdækning er en integreret del af den infrastruktur, der binder Danmark sammen, men det er den eneste del, der alene er overladt til kommercielle vilkår,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og fortsætter:

”Den manglende dækning er et problem for såvel borgere som erhvervsliv i de berørte områder og gør det vanskeligere at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder.”

Regeringsplan batter ikke

Jørn Pedersen peger på, at regeringens plan for at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning peger i den rigtige retning, men at effekten af aktiviteterne beskrevet i planen i bedste fald først kommer om fem til seks år.

”Derudover har regeringen etableret en lånepulje på 100 mio. kr. i alt i 2015 og 2016, hvor kommunerne kan ansøge om lån til at forbedre dækningen lokalt.  Beløbet rækker ikke langt og er tydeligvis et forsøg på at overlade problemet med manglende infrastruktur til kommunerne,” siger Jørn Pedersen og kommer med en direkte opfordring til regeringen:

”Kommunerne vil derfor opfordre regeringen til at sikre, at forslagene om roaming fremmes, så dækningen for den enkelte bruger forbedres. Derudover bør de skærpede krav i forbindelse med udbud ikke afvente næste planlagte udbudsrunde, men træde i kraft meget hurtigere, så borgere og virksomheder ikke skal vente fem til seks år på, at forbedringerne slår i gennem lokalt.”