07. december 2015

Projekt om cirkulær asfaltproduktion vinder Vejsektorens Innovationspris

Med deltagelse af bl.a. KL i projektet vandt Lemminkäinen og Teknologisk Institut Vejsektorens Innovationspris 2015 for asfaltprojekt, der skal give ressourcebesparelser ved asfaltudlægning med genbrugsasfalt.

Ved det årlige Vejforum i Nyborg uddelte Nordisk Vejforum (NVF) årets innovationspris til projektet 'Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark', som blandt andre har deltagelse af KL.

- Det er et flerårigt forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at frembringe størst mulig ressourcebesparelse i forbindelse med produktion og udlægning af varmblandet asfalt ved optimeret udnyttelse af genbrugsasfalt, lød det fra Jens Adamsen, formand for NVF Vejens Konstruktion, i forbindelse med uddelingen.

Nyt genbrugskoncept

Som en del af projektet udvikler projektdeltagerne et nyt robust genbrugskoncept, ligesom man udarbejder en tilhørende vejledning, der beskriver den trygge vej til mere cirkulært producerede asfaltprodukter med væsentligt forøget genbrugstilsætning i danske asfaltslid- og bindelag.

Projektet gennemføres i regi af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, og det har deltagelse af Teknologisk Institut, Lemminkäinen, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien og KL.