17. december 2015

Positiv psykologi og meget andet på EGU årsmøde 2016

Traditionen tro inviterer KL til årsmøde for EGU (erhvervsgrunduddannelsen), som vil blive afholdt den 12.-13. januar 2016 på Comwell i Kolding. Temaet for årsmødet er de positive muligheder for EGU.

Et af emnerne på EGU-årsmøde 2016 er positiv psykologi. Positiv psykologi handler om at fokusere på de gode nyheder og de gode situationer i tilværelsen fremfor at fokusere på depressioner, stress, finanskrise, naturkatastrofer, terror, drab og så videre. Dette vil Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og forsker i positiv psykologi med fokus på læring, kreativitet, trivsel i arbejdsliv og trivsel i pædagogik fortælle mere om på årsmødet.

Derudover vil årsmødet byde på oplæg fra blandt andet erhvervsskolerne og produktionsskolerne, og der vil blive sat fokus på udsatte unges kobling til arbejdsmarkedet. Endvidere vil der være nyt fra både de regionale EGU-netværk samt fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Tilmelding og det fulde program finder du her