16. december 2015

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

Pr. 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg &
Miljø. Herudover træder nye regler i kraft om samtidighed mellem afgørelser
om miljøgodkendelse, VVM-screening og spildevandstilladelser.

Pr. 1. maj 2016 træder nye regler i kraft om digital indberetning af miljødata.
Reglerne får såvel arbejdsgangsmæssige som økonomisk betydning for
kommunerne.

Se hele den adminsitrative information i PDF'en herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata