02. december 2015

Møde i TKU 10. december 2015

OBS: Hermed justeret dagsorden. Rettelser ift. første udsendelse i sidste uge er 3.1 vedr. støj, 8.1 vedr. vejvedligehold og 13.1 vedr. sagsbehandlingstider. Nyt ift. udsendelsen i går er 13.1. Vi beklager.

Kære TKU-medlemmer

TKU-mødet er på torsdag den 10. december 2015, i lighed med tidligere december-møder (pga. potentielle julefrokoster). Vi har desværre selv bidraget til forvirringen ved på et tidspunkt at skrive torsdag 11. december 2015. Det beklager vi meget.

Hermed dagsorden samt bilag til Teknikerkontaktudvalgets møde 10. dec. 2015. Referat fra udvalgsmødet 9. okt. 2015 er vedhæftet først for i bilagsdelen.

Venlig hilsen Troels Garde Rasmussen

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    15 10 09 KTC - Landbrugets strukturudvikling - udlevering

  • PDF

    Dagsorden for Teknikerkontaktudvalgsmødet den 10 december 2015

  • PDF

    Bilagsdel til Teknikerkontaktudvalgsmødet den 10 december 2015