21. december 2015

LPNyt nr. 2015:42 – Jobkonsulenter m.fl. i 30.11

Kommunernes jobkonsulentfunktioner er dækket af flere overenskomster. Med virkning fra 1. januar 2016 sker der en ændring vedr. den del af gruppen, der er omfattet af Overenskomst for administration og IT mv.(30.11). Ændringen består i, at jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. indplaceret på grundløn 32 pr. 1. januar 2016 ydes 5 løntrin oven i grundlønnen i stedet for at skifte til grundløn 36 + 2.600 kr. efter 5 års relevant erhvervserfaring.

Ny lønmodel i administrationsoverenskomsten for jobkonsulenter med 5 års relevant erfaring

Indplacering

Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. ved Ungdommens Uddannelsesvejledning omfattet af KL’s overenskomst med HK, kan fortsat indplaceres på en af overenskomstens fire grundlønninger: Trin 32, trin 36 + 2.600 kr., trin 41 + 3.900 kr. eller trin 46 + 12.700 kr. (alle tillæg er angivet i 31/3 2000-niveau).

Det er ansættelsesmyndighedens opgave efter lokal aftale, jf. overenskomstens § 4, stk. 4, nr. 1, at grundlønsindplacere en given stilling inden for overenskomstens område.

For vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning med aflønning på grundløn 32 skal der fortsat lokalt indgås aftale om funktionsløn, og for jobkonsulenter m.fl., som ansættes på grundløn 32, skal der fortsat indgås aftale om kvalifikationsløn, når medarbejderen har relevant erfaring.

Den aftalte ændring

Før 1. januar 2016:

Ved O.15 aftalte KL og HK at omlægge lønmodellen for de jobkonsulenter, som efter de nugældende regler er indplaceret på grundløn 32, og som efter 5 års relevant erfaring indplaceres mindst på grundløn 36 + 2.600 kr., jf. overenskomstens § 4, stk. 4, nr. 4.

Med virkning fra 1. januar 2016 er denne bestemmelse bortfaldet.

Medarbejdere, som er indplaceret mindst på grundløn 36 + 2.600 kr. forbliver på denne indplacering, med mindre andet aftales.

Den 1. januar 2016 og derefter:

I samme forhandling er en ny bestemmelse indført i § 6, stk. 4, nr. 6.

Medarbejdere på trin 32, som opnår 5 års relevant erfaring den 1. januar 2016 eller derefter, ydes et kvalifikationstillæg på 5 løntrin. Tidligere ydet kvalifikationsløn for erfaring modregnes i de 5 løntrin, med mindre andet aftales.

Hvis du vil vide mere

For at se Overenskomst for administration og IT mv. - klik her

Kontaktperson i KL

Konsulent Emil Lillelund, tlf. 3370 3721, eml@kl.dk, eller chefkonsulent Gitte Lyngskjold, tlf. 3370 3424, gly@kl.dk.